Pressefoto

 

De tidligere og særdeles positive erfaringer med at få langtidsledige i boligområderne Æblehaven og Rønnebærparken i arbejde, danner rammen om en helt ny integrationsindsats, der blandt andet skal få flere unge i beskæftigelse.

I marts 2018 rykkede en gruppe af medarbejderne fra Roskilde Jobcenter teltpælene op og slog sig ned i boligområderne Æblehaven og Rønnebærparken, hvor ledigheden var stor. Det viste sig at den nærhed, tilgængelighed og tryghed, der blev skabt, når medarbejderne befandt sig på borgernes hjemmebane, var med til at få flere i arbejde.

Den erfaring er inspirationen bag en ny integrationsindsats, der skal hjælpe flere ledige integrationsborgere ind på arbejdsmarkedet, forklarer Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget:

– De gode erfaringer fra projektet i Æblehaven og Rønnebærparken har været med til at tegne den her idé. Vi vil blandt andet skabe tryghed gennem synlighed. Vi skal være fysisk tilstede der, hvor borgeren er. Det er noget af det, der fungerer rigtig godt i det oprindelige projekt, siger Bent Jørgensen.

Ud på arbejdspladserne og hjælpe

I det nye projekt, kommer medarbejderne fra jobcenteret især til at være tilstede på den enkelte arbejdsplads. Dels som støtte i borgerens udvikling mod job, dels som sparringspartner for arbejdspladsen. Som led i indsatsen får borgerne nemlig mulighed for at blive del af et virksomhedsforløb i en af de virksomheder, der i øjeblikket mangler arbejdskraft.

Det bliver også sat ind på sprogskolen, hvor kommunens medarbejdere også vil være tilstede. Både som vejledere og motivatorer:

– Vi kommer til at arbejde med kulturelle og andre bagvedliggende barrierer, fordi vi ved, det kan spænde ben for, at borgerne kommer i beskæftigelse. Det kan for eksempel være kønsrolleproblematikker, angst, traumer, misbrug eller mere kulturelt betingede problematikker, forklarer byrådsmedlem og medlem af BSU, Tuncay Yilmaz, der oprindelig kom på idéen.

Jobplaneten finder job til de unge

Sideløbende vil der være særligt fokus på de helt unge. Derfor vil unge i Roskildes boligsociale områder i alderen 13-17 år få hjælp af Jobplaneten Roskilde til at finde et fritidsjob. Dansk Flygtningehjælp Ungdom skal hjælpe borgere, som for eksempel er startet på VUC eller anden uddannelse og modtager SU.

Der er med budgetforliget 2021 afsat 1 mio. kr., som anvendes til at dække udgifter i jobcentret forbundet med indsatsen. Det forventes, at indsatsen vil tjene sig selv hjem i løbet af to år i form af resultattilskud fra staten og sparede ydelser til forsørgelse.

FAKTA

Indsatsen skal understøtte den vedtagne integrationshandleplan, hvor der er fokus på beskæftigelse, uddannelse til unge, særlig indsats for kvinder og medborgerskab.

På sprogskolen vil borgerne desuden få vejledning i at skrive jobansøgninger og CV, vejledning i digital jobsøgning via jobportaler, jobsamtaleøvelser og generel orientering om aktuelle jobmuligheder og brancher med mangel på arbejdskraft.

Der er indgået et samarbejde med Jobplaneten Roskilde, som skal hjælpe de unge i Roskildes boligsociale områder, i alderen 13-17 år, med at finde et fritidsjob.

Der er indgået et samarbejde med DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom), som skal hjælpe borgere, som for eksempel er startet på VUC eller anden uddannelse og modtager SU, med at finde et fritids- eller studiejob.

Udgifter til indsatsen forventes at fordele sig på følgende vis: 600.000 kr. til korterevarende kurser/certifikater/kørekort/tolkning mv. (efter integrationsloven § 23a), 350.000 kr. til mentorstøtte i virksomhedssamarbejdet og 50.000 kr. til opkvalificering af medarbejdere.