Den nye miljøbåd, som skal hedde “Kutlingen”, støttes af Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg med 200.000 kr. Udvalget ønsker på den måde, at fjordmiljø og konsekvenserne af affald og forurening af fjorden bliver omdrejningspunktet for undervisning og formidling. Det meddeler Roskilde Kommune.

Det er Roskilde Oplevelseshavn og Roskilde Omegns Lystfiskerklub, som har ansøgt Roskilde Kommune, Nationalpark Skjoldungernes Land og en række fonde om i alt 597.900 kr. til at købe og udruste miljø- og formidlingsskibet “Kutlingen”.

“Jeg vil gerne kvittere for det gode initiativ og det fine samarbejde, de to foreninger lægger op til. I Klima- og Miljøudvalget ser vi selvfølgelig Roskilde Fjord som en helt central naturressource i vores kommune. Fjorden er jo samtidig en væsentlig del af Nationalpark Skjoldungernes Land, så når vi alle bliver en del af det her projekt, tror jeg, at det vil give mange flere et tæt forhold til fjorden og være med til at passe på den”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

Roskilde Oplevelseshavn vil med båden tilbyde undervisningsforløb og oplevelsesture med fokus på Roskilde Fjords natur og miljø. De vil bruge “Kutlingen” som en fjordmiljøbåd, hvor børn fra daginstitutioner og elever fra skoler og gymnasier kan komme med ombord som miniforskere. Der vil derudover blive tilbudt offentlige ture med “Kutlingen”, hvor der vil blive informeret om, hvordan man selv kan bidrage til en ren natur ved at blive frivillig og samle affald i naturen.

Roskilde Omegns Lystfiskerklub ønsker særligt at anvende Kutlingen til ture for deres ungeafdeling. Her vil de yngste lystfiskere kunne tage ud og få hjælp og assistance til at lære, eller blive bedre til, at fiske, samtidig med at de lærer om, hvordan vi passer på fjorden og hvilke regler, der gælder for lystfiskeri.

Kutlingen bliver en båd af denne type. Pressefoto.