Den 1. juli 2021 overgik Mandefællesskabet til Røde Kors Roskilde, som fremover skal sætte nye fællesskaber i gang.

Projekt Mandefællesskaber har siden 2017 været en del af Roskilde Kommunes Sundhedscenter, men efter projektets afslutning er Roskilde Kommune og Røde Kors blevet enige om, at Mandefællesskaberne fremover skal overgå og forankres i Røde Kors. Dette sker til stor glæde fra begge parter, da opgaven med netværksaktiviteter for sårbare mænd er en vigtig opgave at føre videre:

“Vi er meget stolte over, at vi sammen med mandlige borgere og Røde Kors har udviklet en model for Mandefællesskaber 60+, som tiltrækker mænd i sårbare livssituationer og baner vejen for varige relationer og fortrolige venskaber”, fortæller Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

13 mandefællesskaber i højt humør

Overdragelsen fra Roskilde Kommune til Røde Kors blev fejret ved en sammenkomst for de eksisterende 13 Mandefællesskaber i Hedeland. Solen skinnede, og humøret var højt, da mænd fra forskellige Mandefællesskaber, formanden for Røde Kors Roskilde, frivillige og kommunens projektleder deltog i overleveringen af Mandefællesskaber til Røde Kors:

“Gennem årene har jeg været vidne til masser af solstrålehistorier fra mænd, der har været i en svær livssituation eller savnet et lokalt mandligt netværk, og som har fundet glæde og livslyst ved at være en del af et Mandefællesskab”, fortæller Jeanne Schlenzig, projektleder for Mandefællesskaber, Roskilde Kommune.

Samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Røde Kors fortsætter, så forebyggelseskonsulenter fra kommunen fortsat vil hjælpe med at opspore mænd til tilbuddet.

Et værn mod ensomhed

Mistrivsel og ensomhed blandt ældre mænd var baggrunden for, at Sundhedscenteret i Roskilde Kommune i 2017 startede Mandefællesskaber 60+. I Sundhedscentret var mænd ofte underrepræsenteret blandt deltagerne i de forebyggende indsatser i forhold til kvinder. Dertil har mænd generelt færre og svagere relationer end kvinder. Netop derfor var det en oplagt mulighed at skabe et tilbud for mænd over 60 år i sårbare livssituationer eller mænd, der savner et lokalt, mandligt netværk.

Visionen bag projektet var at udvikle en lokal løsning, som kunne være et værn imod ensomhed og mistrivsel hos ældre mænd. En løsning, der potentielt kan udbredes til hele Danmark.

FAKTA

Der er i alt 13 Mandefællesskaber med over 80 mænd i alt i alderen 57-89 år.

Mandefællesskabet består af 5-8 mænd, der mødes til fire opstartsmøder, hvor en opstartsvært hjælper dem godt i gang med at lære hinanden at kende. Efter de fire møder fortsætter mændene med at mødes på egen hånd hver 14. dag til mandesnak eller udflugter.

I 2018 bevilgede Sundheds-og Omsorgsudvalget, Roskilde Kommune, 200.000 kr. til at etablere flere nye Mandefællesskaber.

På nationalt plan var også et særligt fokus på mistrivsel hos især ældre mænd, og i 2019 fik Sundhedscentret bevilget kr. 1,428 mio. fra Sundhedsstyrelsen til “Etablering og forankring af varige fællesskaber for mænd +65 år”. 

 

Foto: ABW