FGU-Skolen Øst køber Maglegårdsvej 15 af Roskilde Kommune. Det giver bedre muligheder for at sikre uddannelse til alle unge, fordi de får gode lokaler tæt på andre relevante uddannelser. Samtidig rykker Cervello, Center for Hjerneskade, til nye lokaler i Trekroner, og en moderniseret udgave af tilbuddet bevares således i Roskilde.

Med FGU’s overtagelse af bygningerne er boet efter BOMI gjort endeligt op.

Foto ABW

“Det glæder mig, at vi er lykkedes med at videreføre et stærkt tilbud til hjerneskadede i privat regi. Og jeg er endnu mere begejstret over, at vi samtidig skaber plads til at give et endnu bedre tilbud til de unge, som har brug for ekstra hjælp til at finde deres plads på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet,” siger borgmester i Roskilde, Tomas Breddam.

“FGU får med overtagelsen af bygningerne på Maglegårdsvej 15 mulighed for at tilbyde de unge et fleksibelt og tidssvarende uddannelsesmiljø, i nogle lokaler der fremover kan danne rammen om den Forberedende Grunduddannelse. Beliggenheden i centrum af uddannelseskvarteret på og omkring Maglegårdsvej betyder også, at de naturlige og nødvendige relationer mellem ungdomsuddannelserne styrkes,” lyder det fra Pernille Beckmann, bestyrelsesformand for FGU-Skolen Øst og borgmester i Greve Kommune.

Cervello, som arbejder for at mennesker med hjerneskade og hjernerystelse kommer tilbage til hverdagens fællesskaber, driver fortsat virksomhed i Roskilde. “Neuro-specialisterne fra BOMI er nu godt integreret i Cervello. Vi har indrettet Klinik for Hjerneskade og Hjernerystelse i nye dejlige lokaler ved Trekroner, tæt på RUC og Absalon, og hjælper borgere fra cirka 30 sjællandske kommuner med specialiserede indsatser,” siger Helene Hoffmann, administrerende direktør i Cervello.

Fakta
I juni 2021 blev den selvejende institution BOMI overdraget til Cervello A/S, således at der opretholdes et tilbud til mennesker med hjerneskade.

Driften af BOMI har i alt resulteret i et driftsunderskud på 16,1 mio. kr.

FGU Øst overtager nu ejendommen på Maglegårdsvej 15, hvor BOMI og Cervello A/S tidligere har haft lokaler.

FGU-Skolen Øst er en statslig, selvejende institution, der tilbyder unge under 25 år at gå på den Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU-Skolen Øst er et samarbejde mellem fem kommuner: Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre. Der går cirka 125 elever på FGU i Roskilde.

Cervello er en virksomhed, som med base i Middelfart og Roskilde, understøtter kommuner med specialiserede indsatser målrettet borgere med hjerneskade og hjernerystelse på beskæftigelsesområder, sundhedsområdet og socialområdet. Cervello er samtidig en rådgivende virksomhed for Socialstyrelsen, og sendes ud til komplicerede VISO-forløb på botilbud i hele landet.

Kilde.