Kommunens Klima- og Miljøudvalg kan ikke støtte en ansøgning om tilladelse til at grave grus på et areal, som ligger i tilknytning til, men uden for et udlagt graveområde, i Øde Hastrup Grusgrav. Region Sjælland skal tage den endelige beslutning, oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

“Vi mener ikke, at det giver mening, at give tilladelse til indvinding af råstoffer på områder, der ligger uden for udlagte graveområder. Tværtimod skal omfanget af åbne graveområder begrænses mest muligt – ikke mindst i Øde Hastrup Grusgrav, som stadig vokser i omfang. Vi har her i Roskilde Kommune givet alt for meget plads til at grave grus i forvejen”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

Udvalgsformanden gør også opmærksom på, at arealet er kortlagt som forurenet. Der er gravet råstoffer på det fra 1970-1974, men efterfølgende blev arealet anvendt til deponi af affald fra 1973-1983. Derfor kan det ikke udelukkes, at hvis affaldet graves op, kan der være en risiko for områdets grundvandsressourcer.

Regionens høringsfrist er den 15. marts, så udvalgets høringssvar sendes med forbehold for byrådets endelige behandling af sagen de 24. marts.

Pressefoto