Hvilke slags nyheder får vi, når de er blevet valgt af en algoritme? Og er det muligt at bygge værdier som mangfoldighed og demokratisk oplysning ind i algoritmerne? Det skal et nyt forskningsprojekt på Roskilde Universitet se nærmere på. VILLUM FONDEN har bevilget 3 millioner kroner til projektet.

Når du skal vælge film eller musik på en streamingtjeneste, bliver du typisk præsenteret for en række forslag, som er baseret på, hvilke film du tidligere har set, og hvilken musik du tidligere har lyttet til. En algoritme tilpasser automatisk udbuddet ud fra dit tidligere forbrug.

Flere nyhedsmedier i Danmark og i udlandet er begyndt at indføre en lignende model, hvor brugerne bliver præsenteret for nyheder, som de formodes at være interesserede i ud fra deres tidligere adfærd. Hvis de for eksempel tidligere har klikket på sportsnyheder, bliver de fremover præsenteret for flere sportsnyheder, mens de ikke i samme grad bliver præsenteret for nyheder om eksempelvis klima, fordi de ikke har klikket på den type artikler.

Spørgsmålet er, hvad de personaliserede nyheder betyder for vores nyhedsforbrug? Bliver vi præsenteret for mindre diversitet i nyhederne, og går nogle nyheder tabt, fordi vi blot får mere af det samme? Det skal forskningsprojektet ‘Safeguarding Diversity in News Recommendation’ undersøge over de næste to år.

Professor Hua Lu fra Institut for Mennesker og Teknologi og lektor Jannie Møller Hartley fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet skal stå i spidsen for projektet.

“Tidligere sikrede journalister og redaktører, at brugerne blev præsenteret for meget forskelligt indhold, også selvom få klikker på det. Men algoritmer har tendens til at være konservative, og projektet skal undersøge, hvordan de tendenser kan modvirkes inde fra algoritmen, så vi kan undgå at ende i filterbobler,” siger lektor på Journalistik Jannie Møller Hartley.

Unikt samarbejde mellem dataloger og journalistikforskere

Forskerne i projektet skal undersøge, hvilken betydning og mulige konsekvenser den slags modeller til personalisering har for nyhedsudbuddet og diversitet i indholdet. Det skal de gøre ved at bygge en algoritme, der kan teste diversitet og andre journalistiske værdier i det indhold, brugeren tilbydes.

“Det er et ret unikt samarbejde mellem dataloger og journalistikforskere, og det bliver spændende at se, hvad vi kan udvikle, og hvad vi kan lære om algoritmers indbyggede værdier i processen. Værdier som diversitet i temaer, sproget, kilderne og mange andre faktorer kan være vigtige, men vi ved ikke, hvad der sker med nyhedsværdierne, når nyhedsmedier tilbyder deres indhold via personaliserede systemer,” siger lektor Jannie Møller Hartley.

VILLUM FONDEN har bevilget 3 millioner kroner til forskningsprojektet, hvor en tværfaglig gruppe af forskere inden for felterne Journalistik og Computer Science samarbejder med nyhedsorganisationer. Projektet funderes i Roskilde Universitets Big Data Centre.