Dit Roskilde har bedt de nyvalgte og genvalgte byrådsmedlemmer om at besvare tre spørgsmål. Mogens Hallager – Konservative – medvirker her. Mogens er medlem af Kultur- og Idrætsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Hvor står Roskilde stærkest?
Kultur
Idræt
Højere uddannelser

Hvad udfordrer os?
Ældrepleje
Bosteder for psykisk syge
Folkeskoler i nord og syd
Ungdomsboliger/Seniorboliger
Pasning i eget distrikt af mindre børn/højere tilskud til at passe egne børn

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022 – hvem/hvad og hvorfor?

Det er svært at vælge mellem ovenstående, men skolerne i syd og nord trænger til en god gennemgang og noget støtte efter skolesammenlægningerne i 2019. De er ikke kommet helt op at køre siden.

Seniorboliger til vore ældre medborgere vil løse mange problemer på ældreområdet, og kan være med til at fjerne problemer i ældreplejen, fordi seniorerne vil hjælpe hinanden – og samtidig minimere ensomhed.

Foto: Roskilde Kommune