Hvis man bor i Himmelev Sogn og brænder for at arbejde med at styrke biodiversiteten, så er muligheden der nu. Menighedsrådet i Himmelev Sogn har nemlig fået støtte fra kommunens Biodiversitetspulje til at danne et frivilligt le-laug.

Foto ABW

Le-laugets opgave vil være at sørge for pleje af det store engareal bag Himmelev Kirke og senere også det grønne område ved Trekroner Kirke.

Lauget skal om efteråret slå de urørte græs- og blomsterarealer i Himmelev og Trekroner, hvorefter græsset får lov at ligge hen, til frøene bundfælder sig i jorden, så der kommer ny græs- og blomstervækst året efter. Det er tanken, at le-laugets frivillige også på sigt skal arbejde med etablering af biodiversitet i øvrigt som fx kvashegn, insekthoteller, fuglekasser mm.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi i Klima- og Miljøudvalget kan støtte nogle helt konkrete og lokale projekter, der gør en forskel for biodiversiteten. Det er første gang, at vi uddeler penge fra en helt ny Biodiversitetspulje på 100.000 kr. Puljen er beregnet på, at foreninger kan søge om medfinansiering af projekter i boligområder til forbedring af biodiversiteten.”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Jonas Bejer Paludan.

Her i puljens første år var det kommet tre ansøgninger, og de kunne alle tre få støtte inden for rammen af de 100.000 kr.

Ud over la-lauget blev der også givet støtte til et projekt ved Grundejerforeningen Linkøpingvej i Trekroner.
Her vil man omdanne et fællesareal, som i dag er en ”græsplæneørken”, til et område med bynatur, som kan blive levested for levende organismer.

Endelig har Afdelingsbestyrelsen i Ringparken fået støtte etablering af jordvolde, beplantning af en vild eng med hjemmehørende arter og etablering af hegn med kviste og blade. Bestyrelsen vil lave insekthoteller sammen med områdets børn og i det hele taget involvere beboerne i processen og på den måde sikre ejerskab til, at de nye områder bliver ”vild med vilje”.

Fakta
Biodiversitetspuljen støtter projekter, der omdanner monokulturelle arealer, fx store græsplæner, til områder med mere biodiversitet. Det kan ske ved at plante buske, træer, blomsterenge, udlægge træstammer mv.

Midlerne skal søges af en forening, fx en grundejer- eller boligforening, og kan kun gå til projekter inden for kommunegrænsen.

Det maksimale støttebeløb er på 25.000 kr. med minimum 25 % medfinansiering.

Læs her.