I Region Sjælland betyder økonomiaftalen, at regionen kan fortsætte arbejdet med de strategiske indsatser i sundhedsvæsenet. Regionsrådsformand Heino Knudsen kalder aftalen for fornuftig, om end han havde ønsket sig flere penge til sundhedsvæsenet samt flere ressourcer til grøn omstilling og rent drikkevand.

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om en aftale for regionernes økonomi i 2022, som betyder 1,185 milliarder kroner ekstra til at drive det danske sundhedsvæsen. Regionsrådsformand Heino Knudsen konstaterer, at der er tale om en rimelig økonomiaftale, som samlet set vil tilføre få nye penge til sundhedsvæsenet.

– Det er en stram aftale men også en fornuftig aftale. Vi forventer i Region Sjælland, at vi kan få enderne til at mødes i vores drift. Det kan vi, fordi vi har en god økonomi i balance og henover de seneste år har arbejdet med en solid økonomisk udviklingsplan. Jeg er derfor også tryg ved, at vi i Region Sjælland kan fortsætte arbejdet med vores strategiske udviklingsplan for sundhedsvæsenet. Det handler ikke mindst om at skabe et nært og trygt sundhedsvæsen for borgerne samt sikre udviklingen af vores sygehuse og Psykiatrien, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Regionsrådsformanden understreger dog også, at det ikke er en økonomiaftale, som skaber grobund for at søsætte nye, større projekter.

– Det vil kræve skarpe prioriteringer, når Regionsrådet i Region Sjælland skal beslutte, hvilke konkrete nye initiativer man skal tage fat på.

Heino Knudsen fremhæver på positivsiden, at økonomiaftalen også indebærer fuld finansiering af regionernes udgifter under COVID-19.

Udover penge til sundhedsområdet giver aftalen 3,35 milliarder kroner til øvrige anlægsudgifter, som blandt andet går til IT, medico udstyr og byggerier. På IT området handler det i Region Sjælland bl.a. om cybersikkerhed, IT systemer til røntgen samt det videre arbejde med ombygningen af regionens sygehuse.

Grøn omstilling

Regionsrådsformanden havde gerne set, at regional udvikling og ikke mindst den grønne omstilling også var blevet tilgodeset i økonomiaftalen med flere midler.

– De afsatte midler er ikke tilstrækkelige, når vi kigger ind i vores store og vigtige opgaver med grøn omstilling samt klima- og miljøudfordringer. Økonomiaftalen kunne med fordel have haft mere fokus på udvikling af landdistrikterne, så vi kan skabe bæredygtige løsninger og gode levevilkår for alle vores borgere, siger Heino Knudsen.

Han peger på, at det blandt andet er et vigtigt indsatsområde for Region Sjælland at kunne sikre rent drikkevand til borgerne.

– Flere steder i regionen truer pesticider og jordforurening drikkevandsforsyningen, og det er derfor afgørende, at Region Sjælland sammen med forsyninger, myndigheder og landbrug kan sætte målrettet ind for at sikre regionens borgere rent vand i hanerne. Men vi mangler i Region Sjælland og de øvrige regioner flere midler til effektivt at kunne løfte indsatsen, siger Heino Knudsen, der ligeledes er formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Heino Knudsen påpeger dog også på positivsiden, at økonomiaftalen giver regionerne 15 millioner kroner til medfinansiering af EU’s socialfondsmidler, der har til formål at fremme uddannelse og beskæftigelse og dermed den regionale udvikling.

Regionerne driver sygehusene og psykiatrien og har også ansvaret for en lang række andre områder såsom socialområdet, kollektiv trafik, uddannelser, jordforurening og råstofområdet.​

Region Sjælland skal i de kommende dage regne på, hvad økonomiaftalen præcist kommer til at betyde for regionen.

Kilde

Foto: ABW