Lige nu er der en forhøjet risiko for havbakterier i badevandet, som skyldes de høje temperaturer. Risikoen er størst langs de indre kyster i Danmark, særligt i østersøområdet. Nogle af disse bakterier kan være sygdomsfremkaldende. Mennesker med svækket immunsystem eller med sår på huden, skal være forsigtige. Men de fleste kan bade, som de plejer.

De varme sommertemperaturer de seneste uger har medført, at temperaturen i badevandet flere steder er relativt høj. Det giver mulighed for øget vækst af de såkaldte havbakterier, specielt i de indre farvande, hvor saltindholdet er lavest.

Havbakterier er en samlebetegnelse for Vibrio- og Shewanella-bakterier, der findes i havvand. Nogle af disse bakterier kan være sygdomsfremkaldende hos mennesker. Lige nu er der en forhøjet risiko langs de indre kyster i Danmark.

Infektioner med havbakterier er sjældne. Bliver man smittet med havbakterier, vil det oftest vise sig som en infektion i et sår, man havde i forvejen, eller som en øre-infektion. Det går som oftest over af sig selv, men hvis man er generet, bør man søge læge. Hos patienter med anden alvorlig sygdom, der påvirker immunsystemet, kan infektionerne udvikle sig alvorligt.

Havbakterier findes naturligt i havvand, og selv om varmen får bakterierne til at formere sig hurtigere, så kan langt de fleste bade, som de plejer.

Læs mere her

Foto: ABW