Roskilde Festival ønsker at udvikle Hal 9 bygningen på Musicon. 

Det skal give plads til et nyt hovedkvarter for festivalen, et fælles værkstedsområde og en opvarmet performancehal, der kan understøtte livet på Musicon. Det er kommunen, der ejer bygningen, og derfor starter Kultur- og Idrætsudvalget nu et forløb, så alle ønsker omkring Hal 9 kan komme frem.

“Jeg er sikker på, at vi kan udvikle gode løsninger, så rigtig mange aktører får nogle rammer, de kan bruge, og så Musicon kommer til at emme af liv. Jeg er rigtig begejstret for at Roskilde Festival i den grad vil bidrage til Musicons udvikling. Festivalen har allerede bidraget meget aktivt i forbindelse med højskolen og Ragnarock, og skal selvfølgelig fortsat være en aktiv del af Musicon”, siger borgmester Tomas Breddam.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i næste uge drøfte situationen. Der lægges op til en åben dialog, der kan kortlægge fordele og ulemper ved en model, hvor Roskilde Festival overtager Hal 9:

“Udviklingen af Musicon og Hal 9 er i fuld gang. Nu lægger vi op til, at der skal være et dialogmøde for alle interesserede den 18. september og herefter vil der blive mulighed for at komme med yderligere synspunkter på vores dialogplatform viskaber.roskilde.dk i nogle uger, inden vi får en sag til politisk behandling. På den måde tror vi, at alle synspunkter kan komme frem”, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Mogens Hallager.

“Jeg ser frem til, at alle interesserede melder deres holdninger ind. Det er vigtigt, at vi som politikere får det bedst mulige grundlag for de beslutninger, vi skal tage, om eventuelt at sætte Hal 9 til salg”, lyder det fra borgmester Tomas Breddam.

Fakta
Roskilde Festival har rettet henvendelse til Roskilde Kommune om muligheden for at Hal 9 skal være deres nye hovedkvarter. I festivalens planer vil der fortsat være en hal på 600 m2, som kan bruges til arrangementer.

Festivalen har lagt deres planer for Hal 9 frem her.

I en periode var det meningen, at festivalen skulle være en del af det såkaldte Sambyggeri på Musicon sammen med Åben Dans og Råstof Roskilde. Dette byggeri løb ind i problemer med konkurs hos entreprenøren, pause på grund af corona og stigende priser i byggeriet.

Nu ønsker Roskilde Festival at vende tilbage til en oprindelig plan om, at de skal have hovedkvarter i Hal 9.

Forvaltningen lægger op til at de midler, som kommunen havde afsat til sambyggeriet, reserveres til løsning af lokalebehovet for Råstof Roskilde og Aaben Dans.

Pressemeddelelse. 

Foto: ABW