Ny lokalplan skal gøre det muligt, at købmanden i Vindinge kan bytte sin ejendom med kommunens grund på Tunevej. Byttet giver mulighed for, at købmanden kan bygge nyt og udvide, og kommunen kan skabe et rekreativt, grønt område.

Den eksisterende købmandsbutik kan højst udvides til 800 m2, og placeringen på Vindingevej 14 er heller ikke god i forhold til trafiksikkerheden. I den sydlige del af Vindinge ligger til gengæld i dag et grønt område ved daginstitutionen Hjortkær, som er velegnet til en ny dagligvarebutik.

Her vil butikken ligge lige så centralt som den eksisterende købmandsbutik, og oversigtsforholdene er bedre. Der bliver mulighed for at lave en højresvingsbane på vejen, et tilstrækkeligt antal parkeringspladser og der kan komme gode stier for cyklister og gående til butikken.

“Det her har mange borgere sammen med købmanden arbejdet for længe. Derfor er det rigtig godt, at vi nu med en ny lokalplan og en tilladelse fra Ankestyrelsen kan lave et såkaldt magelæg, hvor kommunen bytter et areal med den ejendom, hvor den eksisterende købmandsbutik ligger.

Oprindeligt var to muligheder i spil for placeringen af en ny dagligvarebutik. Den kunne enten ligge nord eller syd for daginstitutionen. Da vi spurgte Vindinges borgere, var der en lille overvægt af de ca. 100 høringssvar, der foretrak placeringen mod syd. Derfor besluttede Økonomiudvalget, at placeringen skulle være der”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Claus Larsen.

Det kræver en ny lokalplan for, at dette kan lade søge gøre. Den sender Plan- og Teknikudvalget nu i offentlig høring fra den 23. august til den 18. oktober. Der bliver borgermøde den 22. september.

Fakta
Lokalplanen har to grundlæggende formål: At skabe rammerne for en ny dagligvarebutik, der svarer til Vindinges behov, og at skabe mulighed for, at den eksisterende købmandsbutik kan rives ned og erstattes med et grønt område.

På den måde kan landsbyens gamle gadekær, som i dag ligger lidt hengemt, indgå i et nyt rekreativt område midt i Vindinge.

Der kan også komme bænke og fx legeplads, p-pladser til samkørsel, cykelparkering, servicefaciliteter mm. i tilknytning til busstoppestedet.

Syd for daginstitutionen giver lokalplanen mulighed for, at der kan bygges en dagligvarebutik på op til 1.100 m2. Indgangspartiet skal være mod Tunevej og knyttes sammen med et ankomst- og torveareal foran butikkens gavl.

Indkørslen skal også være fra Tunevej, og der reserveres et areal til en buslomme og en ny højresvingsbane.

Lokalplanen kræver, at der kommer støjafskærmning over mod boligerne syd/vest for butikken, inden den nye butik åbner.

Kilde. 

Pressefoto Roskilde Kommune