En af verdens største ejendomsmæglervirksomheder, Jones Lang LaSalle (JLL) har sammen med Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed EDC Poul Erik Bech netop offentliggjort en nye rapport ‘JLL Nordic research januar 2022 – Changing Workplace Experience’. Her undersøges, hvad coronarestriktionerne har betydet for de nordiske arbejdspladser. Rapporten viser bl.a., at den hybride arbejdsplads er kommet for at blive, hvis det er op til medarbejderne selv.

Mange måtte arbejde helt eller delvist hjemmefra. Den tendens ser ud til at fortsætte ifølge den nyeste rapport, som viser, at en hybrid arbejdsmodel er mest efterspurgt blandt de 684 nordiske respondenter, der alle har kontorarbejde. 89% af de adspurgte svarer, at de ønsker at arbejde mere hjemmefra i fremtiden. To arbejdsdage om ugen topper med 29%, mens 26% ønsker en arbejdsdag om ugen og 20% ønsker tre dage om ugen. Der er 11%, der svarer aldrig eller meget sjældent.

Besvarelserne er indsamlet i slutningen af 2021 og resultaterne sammenlignes med en global JLL-undersøgelse, som 3.300 medarbejdere har besvaret i marts 2021.

Hjemmearbejde som konkurrenceparameter
Den store vinder ved hjemmearbejde er at spare tid på transport, og at hjemmearbejde ses som et konkurrenceparameter. Helle Nielsen Ziersen, Head of EDC International Poul Erik Bech, der arbejder tæt sammen med JLL på en lang række internationale sager, siger:

“Rapporten viser, at mange virksomheder i fremtiden vil drage fordel af at tilbyde hjemmearbejde for at tiltrække og fastholde medarbejderne. 85% vil gerne vil have mere fleksible arbejdstider og ønsker en bedre work-life-balance. Samtidigt ønsker 48% at pendle mindre. Der er samtidig en sammenhæng mellem daglig transporttid og antallet af ønskede hjemmearbejdsdage. Logisk nok – jo længere man har til arbejde, jo mere ønsker man hjemmearbejde.”

“Muligheden for hjemmearbejde kan blive et vigtigt konkurrenceparameter på lige fod med løn og andre medarbejdergoder, og virksomhederne kan tiltrække flere medarbejdere, der bor længere væk fra arbejdspladsen og som måske ikke ville have søgt, hvis de skulle møde op på arbejdspladsen hver dag. Samtidigt ses det, at hjemmearbejde grundet en frivillig opfordring fra arbejdsgiveren har en klar sammenhæng med et øget engagement. Desuden er det vigtigt at styrke det sociale og samhørigheden på arbejdspladsen, så medarbejderne tilvælger at komme på arbejdspladsen”

To dage er optimalt
Undersøgelsen viser, at to hjemmearbejdsdage er medarbejdernes foretrukne interval. Head of Research i EDC Poul Erik Bech, Joseph Alberti siger:

“To hjemmearbejdsdage virker til at give den fleksibilitet, balance og engagement, som medarbejderne søger og prioriterer. Der ses et tydeligt breaking-point ved tre dage på hjemmekontoret. Her falder medarbejdernes engagement og tilfredshed samtidigt med, at bekymringerne for fremtiden stiger. I forhold til produktivitet svarer 37%, at de er mere produktive på kontoret, 34% er lige så produktive hjemme som på kontoret og 29% er mest produktive hjemme. Ses dette i forhold til jobtilfredshed, så er den størst hos dem, der er mest produktive på kontoret 67%, mens lige så produktiv hjemme og på kontor har en tilfredshed på 65%, mens mest produktive hjemme har en tilfredshed på 44%, så det sociale på arbejdspladsen og at møde op har en indflydelse på tilfredsheden. Desuden er det bemærkelsesværdigt, at hele 38% af de unge under 34 år føler sig mere produktive på kontoret, mens 65% af dem som er mere produktive hjemme er i alderen 35-54 år.”

5 tendenser om kontorarbejdspladser

1.       Hybridarbejde er kommet for at blive, hvis medarbejderne selv skal bestemme

2.       Produktivitet er meget individuel ved hjemmearbejde. Nogle er gode – andre ikke. Jo flere hjemmearbejdsdage jo lavere produktivitet. 1-2 hjemmearbejdsdage er ideelt.

3.       Fleksibilitet, herunder hjemmearbejde bliver et ‘must have’ for virksomheder for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Medarbejdere ønsker mere fleksibilitet.

4.       Socialt: Det sociale, samhørighed, videndeling og snakken face-to-face bliver endnu mere vigtig, når alle medarbejdere ikke altid er på kontoret.

5.       Fremtidens kontor: Det bliver stillet endnu højere krav til kontoret fremover. Kontorerne skal være så indbydende som muligt både i forhold til indretning, fællesarealer, arbejdsmiljø, grønne og bæredygtige tiltag, så medarbejderne ønsker at møde op på kontoret.

Kilde: EDC International Poul Erik Bech og JLL

 

Foto: ABW