Prismodtagerne af årets landsby- og bydelspriser, som uddeles af Roskilde Byråd, er grønne på hver deres måde. Og projekterne kommer til at skabe glæde langt ud over de landsbyer og bydele, de repræsenterer. Den ene af byrådets priser går til Gundsømagle Landsbyråd for projektet Gundsømagle Æblelund. 

Susanne og Klaus Buus, Gunilla Stine Rasmussen og Eva Max Andersen er alle med i Musicon Grønne Nabofællesskaber, der vil skabe en taghave på toppen af p-huset på Musicon. Det får de 100.000 kr. til fra Roskilde Byråds landsby- og bydelspriser. Eva Max Andersen, som har firmaet Immergrün i Jyllinge, er projektleder.

Der er en helt særlig historie med Gundsømagle og æbler. Byen var for ca. 100 år siden centrum for alt om æbler og frugttræer i øvrigt. Det skyldes, at den lokale skolelærer Claus Matthisen, var en af de første i Danmark til at kortlægge og beskrive de danske frugttræer.

Gundsømagle er derfor fra gammel tid kendt for en række gamle æblesorter. Det er sorter som f.eks. Tyra Mathisen, Ingers æble, Østrup pigeon og sidst men ikke mindst Gundsømagleæblet! 

Natur- og Stigruppen under Gundsømagle Landsbyråd har gennem længere tid arbejdet med et projekt om at skabe en æblelund i byen. Nu får gruppen 50.000 kr. fra byrådet til at komme videre.

Der er fundet et areal i samarbejde med Naturstyrelsen og skovfoged Jens Nielsen tæt ved p-pladsen ved Gundsømagle Parkvej, som er en af hovedindgangene til Gulddysseskoven.

Det er meningen, at lunden skal indeholde gamle danske æblesorter – især dem fra Gundsømagle.

En taghave på toppen af parkeringshuset
Den anden af byrådets priser, som er på 100.000 kr., går også til noget ud over det sædvanlige, nemlig at skabe en taghave på toppen af parkeringshuset på Musicon.

Det er en gruppe, der kalder sig Musicon Grønne Nabofællesskaber, der står bag projektet, som vil anvende 250 m2, som i forvejen ikke er en del af parkeringspladserne.

Taghaven vil bestå af et fælles dyrkningsbed, individuelle højbede, et event-areal og en grøn indramning af tagarealet. Landsby- og bydelsprisen bliver anvendt til det fælles dyrkningsbed.

Haven skal skabes og drives af frivillige kræfter. Målet at styrke naturbegejstringen, klimabevidstheden og interessen for at engagere sig i den grønne omstilling helt lokalt i en bydel som del af et nabofællesskab.

Fakta
Roskilde Byråds landsby- og bydelspriser skal give mulighed for at gennemføre en idé, der understøtter et områdes fællesskab og bæredygtighed. Det er 8. gang, byrådet uddeler priserne. Der er to priser – en på 100.000 kr. og en på 50.000 kr. I år var der 18 ansøgere til prisen.

Kilde.