Gråbrødre Skole – midt i Roskildes historiske bymidte – skal blive til boliger, når den nuværende aftenskole flytter til Kildegården.
En lokalplan skal sikre, at bygningerne bliver bevaret samtidig med, at en mulig tilbygning skal opføres i harmoni med den eksisterende bebyggelse. Det sker blandt andet ved, at der kan bygges en tredje fløj til skolen.

En lokalplan omdanner Grøbrødre Skole til boliger og giver blandt andet mulighed for at bygge tredje fløj til skolen i harmoni med de eksisterende bygninger

“Plan- og Teknikudvalget sætter nu arbejdet i gang med en lokalplan, der gør det muligt at omdanne skolen til boliger. Vi giver også mulighed for at bygge nyt på to placeringer inden for området, så der i alt kan opføres ca. 4000m2 boliger,” fortæller formand for udvalget, Daniel Prehn.
 

“Idéen er, at den største del af den nye bebyggelse skal være en tredje fløj til skolen. På den måde kan vi videreføre skolens gård og skabe et rum, der bliver friareal til boligerne. De gamle træer i området skal så vidt muligt bevares”, siger udvalgsformanden.

Den nye bebyggelse kan ifølge planen opføres i 2½ -3½ etager. Da området ligger tæt på stationen, kan p-normen sættes til 1 p-plads pr. bolig.

Lokalplanen forventes 1. behandlet i første kvartal 2020 og endeligt vedtaget 3. kvartal 2020. Der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Fakta

Udviklingen af Gråbrødre Skole ligger inden for den overordnede vision for Roskilde Bymidte, hvor boliger, butikker og arbejdspladser skal ligge side om side med kulturelle og offentlige tilbud, så der er liv dagen og ugen igennem.

Bevaringen af skolen kombineret med nyt byggeri understøtter, at nybyggeri i bymidten skal tage afsæt i byens egenart og historie, men gerne tilføre spændende arkitektur af høj kvalitet, der passer ind i Roskildes købstadsmiljø.

Lokalplanområdet er omfatter af lokalplan 622 for Roskilde bymidte, der fastlægger, at bebyggelse fra før 1960 skal bevares. Arkitektonisk værdifulde facader og bygningsdetaljer skal bevares, og ny bebyggelse skal føje sig ind i den eksisterende byarkitektur. Bymidtens træer, belægninger og byinventar skal også sikres.

 

Del på sociale medier