En række engagerede borgere og Sundhedscentret i Roskilde Kommune har taget kampen op mod røgen med målet om at skabe en røgfri fremtid.

I den anledning er der brug for endnu flere gode kræfter, der vil støtte op om den gode vision. Derfor inviteres alle interesserede i Roskilde Kommune til et fællesmøde, som vil være startskuddet til en bevægelse, der af frivillighedens vej skal nå målet; nemlig et Røgfrit Roskilde.

Rygning er en meget stor belastning for danskernes sundhed, og derfor vil det lokale partnerskab i Roskilde arbejde for at børn og unge ikke ryger. Da Roskilde Kommune indgik i partnerskabet Røgfri Fremtid, var det nemlig også et ja til visionen om et røgfrit Danmark i år 2030, hvor ingen ryger eller bliver udsat for røg. Dette skal bl.a. gøres i samarbejde med borgere, frivillige foreninger, organisationer, skoler og kultur- og fritidsområdet og alle andre frivillige ildsjæle.

Vejen til et røgfrit Roskilde
Undersøgelser viser, at 8 ud af 10 rygere starter, inden de fylder 18 år og flere og flere unge ryger. Netop derfor samler energien i det lokale partnerskabet sig om at forebygge, at de unge ryger. Ved det første møde i juni måned var en række borgere samlet i det kommunale sundhedscenter for at drøfte, hvorledes vi kan arbejde sammen om røgfrit Roskilde.

Energien var rigtig god, men der mangler stadig flere interesserede borgere og foreninger for reelt at kunne gøre en forskel. Derfor inviteres alle borgere i Roskilde Kommune til at deltage i et fællesmøde, hvor alle med interesse for et røgfrit Roskilde er velkomne. Mødet foregår:

Fredag den 21. september kl. 9.30-11.30 i Byen Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.

Tanken bag fællesmødet er at få flere samarbejdspartnere i kampen mod røgen, hvor den forebyggende indsats primært fokuserer på den yngre målgruppe i alderen 13-25 år. Til mødet vil man høre nærmere omkring initiativet, få mulighed for at sætte sit eget præg på, hvordan man når i mål med et Røgfrit Roskilde samt skabe samarbejdspartnere på tværs.

De unge i spotlyset
“Ambitionen er at nedsætte antallet af unge, der ryger, og det er vigtigt, at alle indsatser forenes og arbejder i fælles retning. Mødet 21.9 er et forsøg på at få mobiliseret endnu flere, der vil være med til at gøre visionen til virkelighed,” siger leder af Sundhedscentret Hanne Ourø Jensen.

Der er mindst tre vigtige fokusområder for at nå de unge; skolen, ungdomsuddannelserne og fritidslivet. Det er oplagt at finde gode kræfter på tværs af civilsamfundet og fagfolk inden for områderne, der kan hjælpe med til at formindske tobak forbruget. “Skolerne har nok at gøre med at uddanne de unge, men mange af dem vil rigtig gerne hjælpe med at forebygge rygning, så jeg håber også der kommer en del repræsentanter fra skolerne,” siger Hanne Ourø Jensen.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage til arrangementet, men har lyst til at være en del af initiativet, kan man henvende sig til leder Hanne Ourø Jensen.

FAKTA

  • Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag initiativet Røgfri Fremtid.
  • Målet med Røgfri Fremtid er, at ingen børn og unge under 18 år ryger 2030, og færre end 5 pct. af den voksne befolkning ryger i 2030
  • Undersøgelser viser, at der hver dag er 40 børn og unge som lærer at ryge.
  • Andelen af unge, der begynder at ryge er stigende
  • Rygning forårsager årligt mange tilfælde af kræft og dødsfald. Rygning er blandt andet skyld i 6.500  kræfttilfælde og 4.900 kræftdødsfald i DK årligt.
  • 14% af befolkningen i Roskilde Kommune ryger dagligt.
  • 85 partnere har indgået et samarbejde om en Røgfri Fremtid. Dette gælder bl.a. 40 kommuner, 2 regioner, 17 NGO’er og interesseorganisationer og 2 ministerier og styrelser.
Pressefoto: Ung pige til fest – • Kræftens Bekæmpelse
Del på sociale medier