Trend: Mere end to tredjedele af verdens erhvervsfolk arbejder væk fra deres vante arbejdsplads hver uge. Det viser en ny omfattende undersøgelse lavet på verdensplan. Herhjemme følger danskerne den globale trend, og de nyder godt af muligheden.

Vores arbejdsstyrke er blevet mere mobil, og det er en naturlig følge af den teknologiske udvikling, globalisering og folks ændrede forventning til arbejdslivet. Det skriver verdens største leverandør af fleksible kontorer, Regus, i en netop offentliggjort undersøgelse om fleksible arbejdsvaner, som er foretaget blandt mere end 18.000 erhvervsfolk fra 96 lande.

Foto: Anne Beth Witte

Undersøgelsen viser, at den traditionelle tilgang til kun at have én fast arbejdsplads udfordres. I undersøgelsen svarer mere end to tredjedele (70 pct.) at de mindst en gang om ugen arbejder et andet sted end deres faste arbejdsplads, og mere end halvdelen (53 pct.) arbejder væk fra kontoret halvdelen af ugen eller mere.

Undersøgelsen viser også, at vigtigheden af fleksible arbejdspladser er steget. Således svarer 89 pct. at det bidrager til væksten, 87 pct. at det øger konkurrenceevnen, 83 pct. at det bidrager til øget profit, 82 pct. at det øger produktiviteten, og 80 pct. at det hjælper til at tiltrække og fastholde toptalenter. Det er 10-20 pct. mere end i lignende undersøgelser, som Regus har lavet siden 2013, og dermed er vigtigheden af fleksible arbejdspladser steget.

Danskerne følger den globale trend.
Det at arbejde væk fra de vante kontoromgivelser er også noget, danskerne har taget til sig. En undersøgelse om danskernes arbejdsvaner fra 2017, som Analyse Danmark har lavet for Regus, viste at 6 ud af 10 (61 pct.) danskere engang imellem eller ofte arbejder andre steder end deres faste arbejdsplads. Halvdelen af de adspurgte (54 pct.) sagde endda, at muligheden for at kunne arbejde væk fra deres faste plads er vigtig eller meget vigtig for dem.

Hos Regus oplever man også danskernes interesse i fleksible arbejdspladser, og det glæder Country Manager hos Regus i Danmark og Sverige, Patrik Ölvebäck: “Det er en spændende tid. Danskerne er blevet mere mobile, og vi arbejder oftere på farten. Derfor er der et behov for flere drop-in løsninger, hvor vi kan øge vores produktivitet og opleve friheden ved at skifte de faste arbejdsrammer ud med en mere fleksible kontorløsninger”, siger han.

Om undersøgelsen.
Undersøgelsen om fleksible arbejdsvaner er foretaget af IWG, som ejer Regus. Over 18.000 erhvervsfolk fra 96 lande deltog i undersøgelsen. Respondenterne er hentet fra IWGs globale kontaktdatabase med over 2.1 millioner forretningsfolk, erhvervsledere og virksomhedsejere fra hele verdenen. Undersøgelsen blev besvaret online i januar 2018, og respondenterne blev trukket ud fra en pulje af kunder, mulige kunder og erhvervsledere fra over 100 lande. Undersøgelsen blev selvstændigt forvaltet af MindMetre Research. Respondenterne blev spurgt om deres meninger til fordelene og drivkræfterne bag fleksible arbejdsvaner. Mere information kan findes på www.iwgplc.com.

Om Regus.
Regus er den førende globale leverandør af arbejdspladser. Vi har bygget et enestående netværk af kontor-, coworking- og mødelokaler til brug for virksomheder i hver eneste by i verden. Det er en global infrastruktur, der er bygget til at give virksomheder muligheden for at udnytte enhver forretningschance. Vores netværk af arbejdspladser giver virksomheder mulighed for at arbejde overalt – uden opsætningsomkostninger eller behov for kapitalinvesteringer. Det giver vores kunder umiddelbare omkostningsfordele og mulighed for at outsource deres kontorportefølje. Det er et netværk, som er skabt til at øge produktiviteten og forbinde 2,5 millioner ligesindede erhvervsdrivende: Det er et globalt samfund lige ved hånden og et sted at høre til.