Både borgere på plejecentre og i hjemmeplejen kan glæde sig. Nu er der afsat penge til ansættelsen af nye medarbejdere, der skal bidrage til en bedre bemanding på plejeområdet. Der er tale om mellem 15-17 ekstra årsværk. En opgradering, der vil kunne mærkes blandt borgerne.

Foto: Roskilde Kommune.

Det skriver Roskilde Kommune til Dit Roskilde.

Pengene til flere medarbejdere er afsat i finansloven for 2018, hvor kommunerne får i alt 500 mio. kr. årligt. Roskilde Kommunes andel udgør 7.344.000 kr., som vil give et mærkbart løft til ældreområdet:

“De her penge går til ’rå velfærd’, som jeg kalder det. Det betyder, at de SOSU-medarbejdere, vi nu skal ansætte, kommer til at indgå i den daglige drift. Det bliver noget, borgerne kan mærke,” fortæller Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune.

De 7.344.000 kr., som er Roskilde Kommunes andel, svarer til 15-17 årsværk. Pengene vil blive fordelt ligeligt mellem hjemmeplejen og plejecentrene, så alle borgere tilknyttet plejeområdet kommer til at mærke opnormeringen.

De enkelte arbejdspladser kommer selv til at råde over deres procentvise andel af pengene, så de selv kommer til at bestemme, hvornår på døgnet der er mest behov for flere hænder hos dem.

FAKTA
Ifølge aftale om finanslov for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskuddet. Roskilde Kommunes andel af midlerne udgør årligt 7.344.000 kr. og svarer til mellem 15-17 årsværk.