Fra midten af 2017 har plejecentrene fået faste læger tilknyttet. Forberedelserne har været grundige, og ordningen betyder nu, at behandlingen af syge beboere på plejecentrene er blevet mere fokuseret og kvaliteten hævet.

Sundhedstilstanden blandt beboerne på plejecentrene er blevet bedre, siden plejecenterlægeordningen trådte i kraft i sommeren 2017. Ordningen går ud på, at plejecentrene får tilknyttet faste læger, som så en formiddag eller eftermiddag to gange om måneden holder konsultation for borgerne. Når lægerne er fast tilknyttet plejecentrene bliver dialogen mellem medarbejdere og læge også bedre, og det fører til bedre og mere fokuseret behandling: – Det er fremtidens ældrepleje, vi her taler om. Borgerne på plejecentret får en mere kontinuerlig adgang til lægen, og det ser ud til, at vi på den måde kan forebygge indlæggelser, siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Morten Gjerskov.

Foto: Roskilde Kommune

Mellem 55 og 95 procent af borgerne har skiftet til de læger, som nu har fast tid på deres plejecenter. Derudover er dialogen mellem plejecentre og læger forbedret, hvilket både medfører, at lægerne bedre kan rådgive personalet i forhold til tidlige sygdomstegn og i forhold til behandlingen af de enkelte patienter, hvilket giver en mere struktureret behandling. Betina Kornblit, formand for Roskilde Lægelaug og læge omfattet af ordningen, fremhæver samarbejdet mellem læge og plejecenter, som det vigtigste: – Ordningen øger i den grad kvaliteten af behandlingen. Det betyder færre uhensigtsmæssige henvendelser til lægevagten og sygehuset – da kontakten er mere tæt. Vi får en bedre og mere struktureret medicinsk behandling, fordi vi kender personalet bedre. Nu ved de jo, at vi kommer fast, på den måde ser de os også mere – tilgængeligheden er øget uden at det har givet mere merarbejde, fordi vi slipper for at køre rundt mellem flere plejecentre, forklarer Betina Kornblit.

En del af aftalen er, at lægerne skal rådgive medarbejderne om eksempelvis at genkende tidlige tegn på lungeinfektioner, om medicinering og medicinhåndtering. På den måde bliver medarbejderne opkvalificeret, så beboerne på plejecentrene får deres sygdomme behandlet bedre og hurtigere. Opkvalificeringen og lægerne skal være med til at sikre, at antallet af indlæggelser skal reduceres:
– Det er vigtigt, fordi det giver en faglig ballast og sparring til sosu’erne og sygeplejerskerne. Det er en fantastisk mulighed for at opkvalificere personalet, slutter Morten Gjerskov.

Både Roskilde Kommune og lægerne glæder sig over ordningen, og Betina Kornbilt håber, at andre kommuner kan bruge erfaringerne – også selvom forberedelsen tog en del tid.