TV Lorry bragte i fredags en historie om madaffald i bioposer fra Københavns Kommune. Af historien fremgik det, at sortering af madaffald i bioposer ikke nytter, men det gør det! 

Selvom dele af poserne bliver sorteret fra, så ender resterne på marker som gødning – og der vil vi ikke have plast! Roskilde Kommune har i lighed med Københavns Kommune valgt at uddele bionedbrydelige poser til alle husstande i den nye affaldsordning. Bioposerne skal anvendes til madaffald og lægges i enten den 2-delte beholder til rest/mad ved villaer eller i en container til madaffald ved etageboliger. Kommunen understreger dog, at madaffald fra Roskilde ikke ender på samme anlæg, som madaffald fra Københavns Kommune.

Når der uddeles bionedbrydelige poser så handler det om dels at hjælpe med at huske sortering af madaffald og dels at sikre en bedre håndtering af madaffald, når det lander på det anlæg, der modtager madaffald.

Ved modtagelse bliver poserne revet op og efterfølgende bliver madaffald og vand blandet til en grød. Det sker af hensyn til den videre håndtering af produktet, som nu er en handelsvare, der kan sælges til højstbydende biogasanlæg.

Poserne bliver frasorteret sammen med større emner og efterfølgende sendt til forbrænding. – men hvorfor skal der så bruges bionedbrydelige poser? – Det skal der fordi der trods en grundig frasortering af poser på anlægget altid vil være små stykker plast tilbage i affaldet. Hvis det havde været konventionel plast lavet af fossile brændstoffer, så vil de risikere at lande på landbrugsjord efter behandling på biogasanlægget.

Det vil vi helst undgå, da det forurener vores miljø, mens små stykker bionedbrydelig plast vil blive opløst og omsat. Læs mere om affald og affaldssortering på www.skidtergodt.dk.

Læs pressemeddelsen her.