Gode forsamlingshuse er med til at skabe liv i lokalsamfundene. Derfor har Roskilde Kommune afsat 300.000 kr. årligt i en pulje til vedligeholdelse, renovering og nyt inventar. Det skete i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2017. Ansøgningsfrist til puljen er 1. maj.

Puljen til forsamlingshuse er en ny pulje under Kultur- og Idrætsudvalget, hvor alle kommunens forsamlingshuse kan søge om støtte til renovering og udvikling. ”Et Forsamlingshus er på mange måder hjertet i et lokalsamfund. Det er her livets store begivenheder bliver markeret, og det er ofte stedet, hvor en landsby eller bydel sammen kan skabe fællesskaber. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi som kommune har besluttet at give forsamlingshusene en hjælpende hånd”, siger borgmester Joy Mogensen.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen, fortæller, at de i udvalget netop har lagt vægt på forsamlingshusenes rolle med at støtte fællesskabet som en vigtig parameter for, hvordan pengene fordeles. ”Vi har valgt at give tilskud ud fra principper om i hvor høj grad forsamlingshuset bruges til åbne kulturelle aktiviteter for de lokale borgere. Vi ser også på, hvor meget forsamlingshuset kan bidrage selv – fx ved frivillig arbejdskraft – og så ser vi selvfølgelig på, hvor tiltrængt vedligeholdelsen er”, forklarer formanden.

Få mere fakta her.