Musiconstien er en ny sti i Roskilde på i alt 566 m. fra Gormsvej og Thyrasvej til krydset Sdr. Ringvej / Rabalderstræde. Stien bliver en nem og spændende rute mellem stationen og Musicon.

Foto: Roskilde Kommune

Stiens sydlige del er i dag med asfalt, mens den nordlige del er et spor i græsset bag rådhuset. Tilsammen vil disse to stykker sti blive til en asfalteret fællessti for både fodgængere og cyklister. Der kommer nye aktiviteter langs stien: En pumptrackbane ved klubhuset, en trafik- og multilegeplads under kastanjetræerne for enden af Eriksvej og en boldbane i bur nær Sdr. Ringvej.

Lyset bliver også spændende. Der kommer spotlys ved indgangen fra Gormsvej, belysning af pumptrackbanen som bevæger sig, når man bruger banen, og røde lysmaster ved trafiklegepladsen.

Anlægget er færdigt i juni 2018 og anlægsomkostningerne er ca. 3,8 mio. dk. Projektet er med støtte fra Vejdirektoratets cykelpulje og Lighting Metropolis – et EU-sponsoreret belysningsprojekt.