download (30)Den ene af Plejecenter Bernadottegårdens fire blokke får nu et løft.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har netop besluttet at bruge knapt 140.000 kr. fra en pulje i Sundheds- og Ældreministeriet til at omdanne et større sammenhængende fællesrum til fire mindre områder.

Forskning har vist, at det vil medføre bedre trivsel, hvis opholdsstuer på plejecentre indrettes med flere mindre siddegrupper frem for én stor.

Samtidig skal lyset i rummet forbedres, så det opleves som mere hjemligt. En støjdæmpning skal samtidig forbedre akustikken i fællesrummet. Det forventes, at støjdæmpningen vil gøre det lettere for borgerne at skelne og tolke lyde og dermed bedre kunne følge dagens begivenheder i fællesrummet.

– Rigtig mange beboere på plejecentre har en grad af demens, så vi skal selvfølgelig se på, hvordan vi kan indrette vore plejecentre, så vi skærmer dem og giver dem tryghed. Det er det vi nu gør på plejecenteret Bernadottegården, siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov.
Hjemmeside med aktiviteter for ældre

Et aktivt ældreliv skaber livsglæde og mening i hverdagen og modvirker ensomhed. Nu skal hjemmesiden www.aktivtaeldreliv.dk være med til at inspirere og hjælpe ældre borgere til at få en aktiv tredje alder. Hjemmesiden indeholder beskrivelser af lokale frivillige sociale foreningers tilbud samt informationer om, hvordan man kommer i kontakt med dem.

– Vi har i Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet at sætte fokus på at forebygge ensomhed blandt ældre borgere. Vi har blandt andet valgt at koble op til aktivtaeldreliv.dk som en del af den indsats. Vi ved jo fra Hjemmehjælpskommissionens arbejde, at ensomhed er et kæmpeproblem for mange ældre borgere, som får meget hjemmehjælp, siger formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov.

Roskilde Kommune har fået 50.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af en hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre borgere. Tilskuddet dækker en del af udgifterne ved at etablere og koble op til hjemmesiden, så borgere i Roskilde Kommune kan få gavn af den.

Men samtidig udvikler kommunen en anden digital løsning – en app – som et redskab til selvevaluering for ældre borgere og pårørende. Appen skal fx kunne bruges af borgere og pårørende til at tilmelde sig ønskede arrangementer og tilbud. Der skabes en direkte overgang mellem den digitale løsning og www.aktivtaeldreliv.dk.

Den digitale løsning er ved at være færdigudviklet og vil gå i drift i løbet af 2016.

Del på sociale medier