Når 417 lærere inden 2020 skal videreuddannes for at leve op til Skolereformens krav, sker det med kontant støtte fra AP Møller Fonden. Fonden har givet tilsagn om yderligere tre mio. kr., ud over de godt 2 mio. kr., kommunen tidligere har fået til skoleområdet.

“Folkeskolereformen giver skolerne et fagligt løft. Fx skal eleverne i ottende klasse i fremtiden kunne det, de nu kan i niende. Reformen stiller derfor også krav om, at alle lærere skal have linjefag eller tilsvarende i de fag, de underviser i. Det mål når vi, takket være både støtten fra AP Møller fonden og de penge, byrådet har afsat til lærernes videreuddannelse”, siger Claus Larsen.

Med donationen ønsker Fonden at bidrage til at højne elevernes læring og trivsel ved bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.
Med donationen ønsker Fonden at højne Folkeskole-elevers læring ved at støtte efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere.

Det projekt, de nye millioner skal bruges til, er tilrettelagt sammen med UCSJ, University College Sjælland, som også skal stå for den praktiske undervisning. Det er noget af en udfordring, når lærerne også skal passe deres arbejde. Men det kommer til at foregå på en måde, der kombinerer fysiske møder med undervisning, vejledning og studiearbejde samt digitale læringsredskaber og opgaver, der løses via nettet.

Lærerne skal desuden arbejde med at udvikle deres egen undervisning, og de vil indgå i en studiegruppe. Denne kombination mellem forskellige arbejdsformer og redskaber kaldes blended learning, og hele forløbet afsluttes med eksamen.

De lærere, som nu starter, skal videreuddannes inden for undervisningsfagene dansk, matematik, engelsk, natur/teknologi, kristendom, historie, håndværk/design, idræt, geografi, biologi, tysk, billedkunst, musik, samfundsfag, madkundskab og fysik.

Skal inspirere andre
De erfaringer, Roskilde Kommune og UCSJ gør med blended learning i videreuddannelsen af lærerne, skal fungere som en model til inspiration for andre kommuner og uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark. Planen er at afholde en konference 2016, når databehandlingen for det første års kompetenceudvikling er afsluttet. Her skal de første foreløbige resultater formidles. Men også andre konferencer er velkomne til at få besøg og høre om Roskilde Kommunes erfaringer.

AP Møllerfonden besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til den danske folkeskole, først og fremmest som støtte videreuddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere. I de tre ansøgningsrunder, der indtil nu er gennemført, har Fonden modtaget i alt 383 ansøgninger, hvoraf 87 er blevet imødekommet med et samlet bevillingsbeløb på 275 mio. kr.

Roskilde Kommune har tidligere modtaget 1 mio. kr. til et projekt, hvor skoleledere gennem træningsforløb og workshops får styrket sammenhængen mellem mål, metoder og resultater i elevernes læring. Roskilde Kommune har desuden modtaget 1.075.000 kr. et pilotprojekt, der er gået forud for den omtalte nye blended learning videreuddannelse for skolernes lærere. Kommunen er med det seneste tilsagn på den gode side af 5 mio. kr. i støtte fra AP Møllerfonden.

Del på sociale medier