Jette Henning formand for Skole- og Børneudvalget og Gitte Simoni medlem af Skole- og Børneudvalget på besøg på Vindinge Skole. Pressefoto.

Vindinge vokser, og byen er særligt populær blandt børnefamilier, så populær at det nu ser ud til, at der skal gøres noget for, at Vindinge Skole kan rumme alle de nye skolebørn i de kommende år.

Tæt på Roskilde og omgivet af naturoplevelser ligger Vindinge som et oplagt valg, når børnefamilier skal finde et sted at slå sig ned. Samtidig har byen vokseværk, og det skaber et naturligt pres på Vindinge Skole, der har plads til cirka 400 elever.

– Der skal selvfølgelig være plads til, at alle børn fra Vindinge kan gå på Vindinge skole, så nu undersøger vi mulighederne. Det er en skole med et højt fagligt niveau og stor trivsel, så det er det naturlige valg for de mange børnefamilier, når forældrene skal vælge en skole til deres børn, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Elevtalsprognosen fra 2021 viser, at der i de kommende år kommer flere børn på Vindinge Skole. Det ses blandt andet ved, at der er flere børn i de nye klasser i indskolingen end i de eksisterende klasser, der er på vej ud af skolen.

Vindinge Skole er en landsbyskole, der i 2018 blev udvidet til også at have 8. og 9. klasse med plads til to klasser på hver årgang svarende til 20 klasser i alt. Prognosen viser dog, at der fra skoleåret 2022/23 vil være behov for mere end 20 klasser på skolen, og at der efterfølgende kan ske en stigning på op til 22 klasser, derfor går arbejdet nu i gang med at undersøge mulighederne for at udvide skolen.

– Vi har i Skole- og Børneudvalget været ude at se på skolen og tale med skolebestyrelsen om udvikling af skolen. Det næste skridt er, at vi ser på de forskellige muligheder for at udvide antallet af klaselokaler på Vindinge Skole, og det vil indgå i budgetforhandlingerne senere i år, forklarer Jette Henning.

Vindinges vokseværk

Efter planen skyder flere hundrede række- og parcelhuse op i Vindinge over de næste år. Alene i Vindinge Vest er der gang i byggeriet af 150 blandede boliger, der forventes færdige i 2021. I Vindinge Nord er der planlagt 70 boliger i etape 1, og yderligere 45 boliger vil efter planen blive opført i etape 2. På lang sigt forventes opført i alt ca. 300 boliger i Vindinge Nord.