Har du en god idé eller et spændende projekt, som kan komme en bred målgruppe til gavn? Det skriver Roskilde Kommune i en pressemeddelelse

Foto Anne Beth Witte. Byportalerne.dk

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering i Roskilde Kommune søger vækstfremmende initiativer og projekter, som kan understøtte indsatsområderne i erhvervs- og vækstpolitikken og/eller i turismepolitikken. Hvis du er tilhørende i Roskilde Kommune som borger, forening eller virksomhed, kan du nu søge om udviklingsmidler.

Retningslinjer for ansøgningen:

• Projektet skal understøtte målsætningerne i kommunens Erhvervs- og vækstpolitik og/eller turismestrategi

• Projekter, som henvender sig til en bred målgruppe, vil blive foretrukket.

• Ansøgningerne under 25.000 kr. og over 250.000 kr. kommer ikke i betragtning.

• Der gives ikke tilskud til drift, udvikling og etablering af private virksomheder.

• Projekter med høj grad af medfinansiering, vil blive foretrukket.

• Kun aktører, virksomheder og foreninger hjemmehørende i Roskilde Kommune kan ansøge.

• Vurderes to projekter at have samme kvalitet, vil ansøgere, som ikke tidligere har modtaget støtte, blive foretrukket.

• Det anbefales, at ansøgningen forholder sig til og eller indarbejder et eller flere af de af udvalget udpegede verdensmål 5, 8, 9 og 12.

Læs mere om Roskilde Kommunes turisme- og erhvervspolitik

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist: 21. marts 2021.

Ansøgningerne vil blive behandlet 16. april 2021, og alle ansøgere vil få svar hurtigst muligt herefter.

Sådan gør du:

Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail til erhverv@roskilde.dk 

Evt. spørgsmål om ovenstående kan rettes til erhvervschef Jens Thornsen på    tlf. 24 79 08 59.