Du kan være berettiget til at få tilskud fra Roskilde Kommune til de stigende energi-priser. Men du skal søge om og godkendes til den økonomiske hjælp.

Foto ABW

Udgifterne til opvarmning i hjemmet er steget voldsomt i 2022. Og stigningerne i prisen til opvarmning er især mærkbar hos personer med en lav husstandsindkomst som pensionister, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere.

Politisk har staten valgt at udbetale et engangsbeløb på 6.000 kroner til dem, der er blevet hårdest ramt af de stigende energipriser. Denne udbetaling kører helt automatisk, uden at man skal foretage sig noget.

Du skal opfylde visse betingelser
Du skal søge om denne hjælp, før din kommune kan tage stilling til, om du opfylder betingelserne for økonomisk støtte.

Hvis du er:

  • Folkepensionist
  • Førtidspensionist, der har fået pensionen tilkendt før 2003

kan du søge om varmehjælp som et personligt tillæg. Det gør du her:

https://www.roskilde.dk/personligt tillæg/varmehjælp

eller her:

Varmetillæg (borger.dk)

Hvis du er:

  • Kontanthjælpsmodtagere
  • Førtidspensionister der har fået tilkendt pension 1. januar 2003 eller senere
  • Modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  • Økonomisk vanskeligt stillede personer f.eks. i ressourceforløb eller som har lav arbejdsindtægt

kan du i stedet for søge varmehjælp som en enkeltydelse. Det gør du her:

https://www.roskilde.dk/enkeltydelse/varmehjælp

Husk dokumentation
Ansøgningen om varmehjælp i begge grupper skal leveres med diverse dokumentation, så det kan afgøres, om du er berettiget til støtte. Du skal for eksempel dokumentere din indkomst, udgifter og formue.

Kilde.