Der var smil og spørgelyst, da en niendeklasse fra Roskilde brugte en eftermiddag på at lære om biogas hos Solrød Biogas. Besøget er i tråd med Solrød Biogas’ vision om at gøre fremtidens danskere klogere på biogas og vedvarende energi

For nyligt var 9. klasse på Ro’s Privatskole på rundvisning hos Solrød Biogas. Et besøg, skoleklassen længe havde set frem til, da flere af eleverne havde lavet deres egne biogasanlæg i miniformat hjemme i skolens kemilokale.

Så eleverne var spændte på at se et rigtigt anlæg i fuld størrelse, fortalte lærer Hatice Kutluca, der underviser klassen i fysik, kemi og biologi.

– Det er dejligt, at der er mulighed i nærområdet for, at eleverne kan komme ud og se og høre, hvordan det fungerer i virkeligheden. Én ting er at læse om det i bøgerne, men de får meget mere ud af at se det med egne øjne, sagde læreren.

Blev klogere på ren energi
At eleverne havde forberedt sig på besøget, kunne man mærke i de spørgsmål og kommentarer, der kom undervejs i rundvisningen.

Omverdenens fordomme om nutidens unge, der ikke ser ud over egen næsetip, blev gjort grundigt til skamme, når skoleeleverne ivrigt talte om miljøproblemer og vedvarende energi.

– Det er fedt at se anlægget i virkeligheden, og jeg synes, jeg er blevet meget klogere på ren energi og biogas efter i dag, sagde Sureyya Aydemir. Imens fik de hovedansvarlige for elevernes eget lille biogasanlæg et par gode råd af driftschef Erik Lundsgaard til at komme i mål og få biogas ud af indsamlet affald og kæledyrsekskrementer.

Skal bidrage til grøn omstilling hos de yngste
En af Solrød Biogas’ ambitioner er at fremme grøn omstilling hos danskerne – herunder især børn og unge – og anlægget er indrettet med store lokaler og laboratorie, hvor der er mulighed for undervisning og for at se og føle på nogle af processerne på biogasanlægget. Sammen med forskellige samarbejdspartnere arbejder Solrød Biogas lige nu på at udvikle en række digitale uddannelsesmaterialer, der skal styrke læringen i forbindelse med de yngste gæsters besøg på anlægget.

– Det er essentielt for vores fremtid og miljøet, at vores børn inspireres til en grønnere tankegang allerede fra skolealderen. Derfor glæder jeg mig over, at vi er kommet godt i gang med at byde nysgerrige skoleelever fra skoler i og uden for Solrød Kommune indenfor på anlægget, siger Kaj Holm Rasmussen, der er direktør hos Solrød Biogas.

Det er planen, at første version af de digitale skolematerialer skal være klar i løbet af det nye skoleår 2017/2018. Ud over at opleve, hvordan anlægget fungerer, kan skoleeleverne også lave forsøg og oparbejde viden om biogasproduktion.

Fakta om Solrød Biogas:

 

·        Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi.

·        Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø.

·        Biomassen består af biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, tang og fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug. Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6. mio. m3 metan årligt.

·        Ud over Solrød Kommune har Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og EU støttet opførelsen af anlægget, der har kostet omkring 100 millioner kroner. Anlægget forventes at være betalt tilbage på under 10 år.

·        Bigadan A/S har opført anlægget i totalentreprise og vil drive anlægget i de første fem år.