Roskilde Universitet glæder sig over at kunne tilbyde bachelorer en ny mulighed for at tage en kandidatuddannelse, mens de er i job.

Folketinget har vedtaget en ny ordning, der åbner for erhvervskandidatuddannelser, som giver studerende mulighed for at tage en kandidatuddannelse ved siden af deres arbejde.

I den forbindelse åbner Roskilde Universitet en erhvervskandidatuddannelse i Forvaltning, og rektor Hanne Leth Andersen glæder sig over at kunne give bachelorer i job en mulighed for at tage en kandidatuddannelse sideløbende.

“På RUC er vi glade for at kunne tilbyde studerende en ny mulighed for at læse til kandidat i Forvaltning. Den nye uddannelse giver en stærk kobling mellem universitetet og både offentlige og private arbejdspladser i blandt andet Region Sjælland, og den tættere kontakt er til gensidig gavn for både universitet og arbejdsmarked. Det harmonerer rigtig fint med RUC’s målsætning om, at de studerende skal arbejde med virkelige problemstillinger fra det omkringliggende samfund,” siger Hanne Leth Andersen.

Erhvervskandidatuddannelsen varer fire år på deltid og forudsætter, at den studerende er ansat i en virksomhed eller offentlig organisation i en stilling på mindst 25 timer om ugen. Erhvervskandidatuddannelsen har samme faglige indhold som den to-årige kandidatuddannelse i Forvaltning på Roskilde Universitet.

Forvaltningsuddannelsen retter sig både mod det offentlige og det private arbejdsmarked, og undersøgelser viser, at små og mellemstore virksomheder oplever vækst, når der ansættes akademikere. Derfor vil erhvervskandidatuddannelsen tilbyde et oplagt udviklingspotentiale for blandt andet små og mellemstore virksomheder. Vekselvirkningen mellem arbejdet i en virksomhed og studiet på Roskilde Universitet vil øge kandidaternes forretningsforståelse.

Det er allerede nu muligt at søge om optagelse på den nye uddannelse, og ansøgningsfristen er 1. marts. Erhvervskandidatuddannelserne vil være med fuldt statstilskud, uden deltagerbetaling og uden mulighed for SU.

Ansøgningen om en erhvervskandidatuddannelse i Forvaltning på Roskilde Universitet blev støttet af Dansk Erhverv og Dansk Håndværk.