En helt unik mulighed er opstået i Børn og Unge i Roskilde Kommune. En god kollega er på vej ud i et nyt og spændende livseventyr, og det efterlader en tom stol og 14 gode kollegaer.

De søger derfor en ny kollega 37 timer om ugen til Børneafsnittet til besættelse d. 1. februar 2021.

Det er en del af Børn og Unge afdelingen i Roskilde kommune, der består af en Forvisitation, et ungeafsnit, et handicap- og administrations afsnit, et juridisk team samt familiepleje- og netværksteam. De har desuden deres eget samværshus og familiecenter samt en døgninstitution for unge.

I Børneafsnittet, er målgruppen familier med børn i alderen 0 – 12 år med behov for særlig støtte i henhold til Lov om Social Service, råd og vejledning, § 50 undersøgelser, iværksættelse og opfølgning på hjælpeforanstaltninger Jf. §§ 11 og 52.

De har særlig fokus på styrket sagsbehandling på 0 – 8 års området, tidlig og tværfaglig indsats, netværksinddragelse, metodeudvikling, rettidighed og retssikkerhed og vi arbejder i DUBU. Deres faglige praksis er anerkendende og ressourceorienteret.

De er 15 rådgivere der arbejder distrikts – og teambaseret. Du vil komme til at arbejde med sårbare familier, der primært er tilknyttet ét af klyngedistrikterne med tilhørende skoler og daginstitutioner.

De forventer sig at:

Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
Du har erfaring og kendskab til lovgivningen inden for målgruppen af sårbare familier og børn
Du er selvstændig, kan bevare overblikket og samtidig kan indgå i teamarbejdet.
Du er engageret og har lyst til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt
Du vægter også den administrative del af arbejdet

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 13. december 2020)

Foto: ABW