En detaljeret lokalplan er nu sendt i høring sammen med et tilbud om borgervandring og borgermøde. Planen beskriver, at det nye boligområde på Sankt Hans skal udvikles nænsomt og respektere den flotte, gamle arkitektur og samtidig give rum til liv og det private initiativ. Parallelt med lokalplanen er en strategi for trafik og parkering også lagt ud til offentlig debat.

“Formålet er, at vi skal lave rammerne for, hvordan vi udvikler Sankt Hans Vest fra at være et hospitalsområde til at blive et byområde med ca. 400 boliger. Planerne beskriver, at vi skal være nænsomme og basere udviklingen på de smukke principper, arkitekt Bindesbøll havde, da han tegnede Kurhus og parkanlægget”, siger borgmester Tomas Breddam.

Arkitekten Gottlieb Bindesbøll – som blandt andet også har tegnet Thorvaldsens Museum – opførte Kurhus i 1850´erne. Kurhus blev grundstenen til den byggestil, som er så karakteristisk for området i dag, hvor bygningerne udstråler symmetri, proportioner og gode materialer – og ikke mindst smukke placeringer i landskabet.

“I planerne beskriver vi også, at det ny byområde skal være for alle. Vi har et krav om, at 25% af boligerne skal være almene, og vi sætter rammer op, som gør, at natur- og parklandskabet skal være et offentligt område”, siger Tomas Breddam.

“Lokalplanen giver mulighed for, at noget af Sankt Hans området kan blive solgt og bygget om, så snart den er vedtaget. Men lige nu bruger vi en del af bygningerne til indkvartering af flygtninge fra Ukraine. At de har et godt liv i Roskilde kommer selvfølgelig forud for vores prioriteringer”, siger borgmesteren.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet en Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans.

Den overordnede konklusion er, at det eksisterende vejnet i det store hele godt kan håndtere den øgede trafik, som kommer med årene.

Alligevel er det vigtigt, at kommunen investerer i veje og stier omkring Sankt Hans. Der kommer derfor bedre cykelforbindelser, flere busser, og bedre trafiksikkerhed til bymidten og mod syd. Desuden skal de eksisterende veje ændres, så bilister naturligt ledes til og fra området uden om Sankt Hans Gade.

Parkeringen skal være i kældre under de nye bygninger og i randområdet af Sankt Hans.

Fakta

Forslag til lokalplan 714 for Sankt Hans fremlægges sammen med kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans, miljørapport samt Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans og kan ses på kommunens hjemmeside roskilde.dk/indflydelse. Høringsfristen er den 7. juni.

Der afholdes også to borgervandringer og to borgermøder i forbindelse med høringerne:

10. maj kl 18.30-19.30: borgervandring på Sankt Hans 10. maj kl 20.00-21.00: borgermøde om Strategi for mobilitet og parkering i Kurhussalen, Kurhusvænge 1, 4000 Roskilde 18. maj kl 19.00-20.00: borgervandring på Sankt Hans 18. maj kl 20.00-21.00: borgermøde lokalplan 714, kommuneplantillæg 16 samt miljørapport i Kurhussalen, Kurhusvænge 1, 4000 Roskilde

Tilmelding til borgmøder og borgervandringer foregår også på roskilde.dk/indflydelse

 

Foto: ABW