Det stigende børnetal i Jyllinge har skabt et behov for flere pladser til børnene i dagtilbud. Indtil et nyt børnehus står klar, bliver der oprettet en midlertidig institution.

I den midlertidige institution bliver der plads til fire grupper af børn. Der arbejdes på en plan med at sætte pavilloner op på Eventyrgrunden, som børn og personale kan flytte ind i sidst på året.

– Jeg ved, at flere forældre har behov for en plads i dagtilbud til deres børn, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan tilbyde pladser til dem, der ønsker det. Det bliver i nogle gode, trygge rammer, som kommer til at være en god overgang til det nye børnehus, siger formand for Skole- og Børneudvalget Bent Jørgensen.

Når det nye børnehus står klar, forventeligt i 2025, kan personale og børn følge med til den nye adresse ved Værebrovej, som ligger tæt på Eventyrgrunden.

Fakta
Byrådet godkendte den 22. juni 2022 den midlertidige institution.

Pavilloner er moduler, der kan sættes op og indrettes til behovene i et børnehus med legerum, garderobe, personalerum osv. Pavillonerne har et sundt indeklima og god ventilation.

Foto ABW

Kilde.