Social- og sundhedsområdet har længe været udfordret af for få varme hænder, alt imens der stadig kommer flere ældre. Nu begynder der dog at komme lys for enden af tunnelen. Roskilde Kommune modtager nemlig 4,2 mio. kr., der skal bruges på at tiltrække og fastholde flere social- og sundhedshjælpere og -assistenter, som et led i en ny trepartsaftale.

Udover nye elcykler og en mentorordning til nuværende elever skal pengene blandt andet også bruges på at ansætte elever med løn i stedet for SU allerede på grundforløbet af uddannelsen. Et grundforløb på SU kan nemlig være svært at gennemføre for mange af de ældre elever, der måske også har en familie at skulle forsørge. En af dem er 31-årige Mie Packert fra Roskilde:

– Jeg har længe gerne vil starte på grundforløbet, men det er svært at leve på SU, når jeg både har børn, hus og bil. Det hænger bare ikke sammen for mig, siger hun.

Mie Packert blev færdiguddannet socialrådgiver i 2017, men blev hurtigt gravid med tvillinger. Da hun kom tilbage igen efter endt barsel, havde hendes prioriteter ændret sig. Det var ikke længere nok at møde borgerne bag en skærm. Hun ville ud og være sammen med borgerne, der hvor man ifølge hende selv virkelig kan gøre en forskel. Derfor arbejder hun i dag, som ufaglært i Roskildes ældrepleje:

– Jeg er rigtig glad for at arbejde i ældreplejen, men jeg vil også gerne have papir på de ting, jeg kan, slutter hun.

Nye grupper af SOSU-elever
Trepartsaftalen blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedsparterne i maj 2020, som følge af de store konsekvenser, som coronavirusen har haft på arbejdsmarkedet. Det betyder at kommunerne rundt om i landet samlet modtager over en halv milliard kroner i form af tilskud og lønrefusion. De mange penge kommer fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, der skal bruges på praktikundersøttende tiltag, og det vækker begejstring hos Morten Gjerskov, der er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget:

– Vores ambition er at skabe den bedste hverdag for borgerne i Roskilde. Det gælder også for de ældre, som der bliver stadig flere af i fremtiden. Derfor er vi glade for, at vi nu får mulighed for at kunne række ud efter helt nye potentielle, SOSU-elever, siger han.

Hos FOA Roskilde er formand Bo Viktor Jensen også tilfreds med den nye aftale:

– Når kommunen kan tilbyde løn under grundforløbet i stedet for SU, så kan vi gøre uddannelsen interessant for nogle mere etablerede typer elever. Særlig de veletablerede med børn og familie, hvor det kan være svært at leve på en SU, fortæller han.

Pengene skal anvendes i 2020, og eventuelt ubrugte midler vil blive modregnet i den samlede opgørelse i forhold til kommunernes corona-udgifter. Derfor forventer Sundheds- og Omsorgsudvalget, at ovenstående indsatser bliver igangsat i 2020.

Pressefoto