I juni måned var Styrelsen for Patientsikkerhed på tilsynsbesøg på Demenscenter Kristiansminde, meddeler Roskilde Kommune. Baggrunden var en henvendelse fra Alzheimerforeningen om stedets social- og plejefaglige forhold. Styrelsen undersøgte ældreplejen ud fra forskellige målepunkter som fx beboernes trivsel, dokumentation og arbejdsgange og gav desværre en række påbud. Plejecentret har siden besøget arbejdet seriøst med at rette op på kritikpunkterne:

– Det er selvfølgelig ikke rart, at pårørende eller samarbejdspartnere oplever et behov for at kontakte tilsynet, men jeg er glad for at kunne sige, at vi er i fuld gang med at efterkomme de påbud, der står omtalt i tilsynsrapporten, fortæller Mette Heidemann, direktør for Social, Job og Sundhed og fortsætter:

– Vi har arbejdet målrettet med de områder, som styrelsen kritiserer, siden tilsynet i juni måned. Det er en proces, der tager tid, men det går den rigtige vej.

Ledelsen på Kristiansminde har hyppige samtaler med pårørende, ligesom der er en god kontakt til formanden for plejecentrets Bruger-/Pårørenderåd. Det skaber åbenhed og bidrager alt sammen til at øge både tilliden og trygheden til Demenscenter Kristiansminde.

Flytning ramt af corona

Etableringen af Demenscenter Kristiansminde foregik midt under corona. Her indgik en kæmpe flyttekabale, hvor beboere fra Kristiansminde rykkede på Hyrdehøj Plejecenter, mens beboere fra Astersvej rykkede til Kristiansminde.

Midt i flytningen skete der et coronaudbrud, og halvdelen af beboerne måtte ikke flytte alligevel. Beboernes ejendele var bogstavligt på vej til Kristiansminde, men 16 beboere blev isoleret på Astercentret i 21 dage, og deres boliger på Asterscentret måtte møbleres med indbo fra forskellige fællesrum:

– Menneskeligt såvel som fagligt har det været en af de vanskeligste situationer, vi som kommune har oplevet i den her pandemi. Heldigvis har vi haft et rigtig fint samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og fik god vejledning gennem hele forløbet, men det var ikke en god start for vores nye demenscenter, siger Mette Heidemann.

De fire klagepunkter

Tilsynsrapporten giver påbud inden for fire områder: Beboernes trivsel, arbejdsgange, dokumentation og inddragelse af borgerne i deres træningsplaner:

– Pleje af borgere med svær demens er en kompleks opgave. Derfor er det virkelig vigtigt, at alle medarbejdere er klar over, hvilke metoder vi arbejder efter på vores demenscenter, forklarer Mette Heidemann.

I dag er Kristiansminde på vej med mange dygtige og engagerede medarbejdere, også selv om der stadig er vakante stillinger – et problem Kristiansminde desværre deler med rigtig mange plejecentre i landet. Der er et stærkt fokus på beboernes trivsel og arbejdsmiljø, der er sendt forstærkning fra rådhuset og Videnscenter for værdig ældrepleje, ligesom der er sat systematisk undervisning af medarbejdere i gang.

 

Foto: ABW