Systemet, som udvalget nu har behandlet detaljerne for, gør det stadig gratis at parkere i op til to timer på alle kommunale p-pladser i Roskilde.

Det nye er – som de fleste kender det fra Ros Torv – at der bliver mulighed for at købe flere timer til.

Ordningen skal administreres ved, at der opstilles automater, hvor man taster nummerpladen ind – eller bruger en app – ved parkeringens start. Det er samtidig muligt at købe ekstra tid.

“Vi har fået lavet en analyse der viser, at vi har p-pladser nok i bymidten, hvis vi bruger dem rigtigt. Vi har 2.250 gratis offentlige p-pladser og ved at indføre registreringer for de ca. 1.000, der er placeret helt tæt på gågaden, får vi en fleksibel parkering, som understøtter det liv i gaderne, vi gerne vil have endnu mere af, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting

“Analysen viser også, at omkring 200 af de offentlige pladser inden for zonen i dag er optaget af langtidsparkanter – også om dagen. Det er bilister, der smutter hen og stiller på p-skiven med mellemrum. De skal ikke holde i vejen, men må finde sig en plads lidt uden for centrum eller på de nederste etager i p-huset på Sortebrødre plads”, siger udvalgsformanden.

Langt de fleste parkerer i bymidten under 1 eller 2 timer, og de vil med den nye ordning få flere pladser til rådighed, når langtidsparkanterne forsvinder.

Men systemet vil også tilgodese dem, der fx vil forlænge deres ophold, efter de har handlet, med en tur på café eller restaurant.

Fakta

Det nye p-system indføres i bymidten i første kvartal af 2021.
I zonen i midtbyen bliver der 2 timers parkering med mulighed for at købe flere timer til.
Taksterne for betalingsparkering – efter de 2 første gratis timer – bliver de samme som på RO’s torv, hvor 3. og 4. time koster 15 kr. og derefter stiger.
Ved en række vejkanter inden for zonen bliver der ½ times parkering (af- og pålæsning).
Zonen vil indeholde mulighed for langtidsparkering på Sortebrødre Plads i p-huset.
I zonen opstilles automater, hvor man taster nummerplade ind ved parkeringens start eller bruger en app. Det er samtidig muligt at købe ekstra tid i automaten eller via app’en.
Uden for zonen bliver der 3- timers parkering eller fri parkering.

Kilde

Foto: ABW