Roskilde Synger har ansat Trine Heide som administrativ og kunstnerisk leder.

Oven på en lang periode med Corona-udfordringer for kor og sangeres vilkår, har de også oplevet en stigende interesse for at synge sammen – og mærket det fællesskab, sang kan skabe. Med restriktionerne løftet kan sangen igen folde sig ud, og Roskilde Synger vil i den

Pressefoto Trine Heide

kommende tid fokusere på at afrunde igangværende projekter og se frem mod nye tiltag, der skal styrke sangglæden i Roskilde, både i bred forstand og med fokus på talentudvikling.

Trine Heide vil for nogen være et kendt ansigt i Roskilde. Hun har et indgående kendskab til byens kultur- og musikliv, hvor hun tidligere både har være ansat ved Roskilde Domkirke og i Roskilde Synger. Mange har også mødt Trine gennem hendes engagerede frivillige arbejde på Gimle og Roskilde Festival igennem mange år.

Trods sammenfald af efternavn er Trine dog ikke i familie med den tidligere leder, Jacob Heide, der fratrådte stillingen tidligere i år grundet nyt job som leder af Musik- og billedskolen i Halsnæs.

Om tiltrædelsen som ny leder i Roskilde Synger fortæller Trine:

”Én ting er tydelig for mig, når jeg kigger på mit arbejdsliv indtil videre; sang har altid været en stor del af mit personlige og professionelle virke. Jeg glæder mig først og fremmest til at vende tilbage til Roskildes stærke kultur- og musikliv, og sammen med de mange engagerede aktører i byen, udvikle nye idéer og projekter, der kan styrke sangglæden. Der skal sættes en retning for Roskilde Syngers fremtid og det er en opgave, jeg ser frem til at løfte sammen med bestyrelsen og samarbejdspartnere.”

Trine har en kandidatgrad i Moderne kultur og kulturformidling, og har det seneste år taget en master med fokus på kulturledelse i Paris. Trine har bred erfaring indenfor dansk kulturliv, og har bl.a. været ansat som produktionsleder i DR Kor og Orkestre og var medskaber af de første 100 udsendelser af Morgensang med Phillip Faber under den første nedlukning, hvor fællessang fik en helt ny betydning for mange danskere.

Som formand i Roskilde Syngers bestyrelse har Anna Bondo Nielsen også set frem til at kunne ansætte en ny leder: ”Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med Trine, og ser frem til at Roskilde Synger fortsat kan støtte op om de miljøer, hvor sangen folder sig ud – uanset om det er i folkeskolen, i amatørkor eller unge, spirende talenter.”