De seneste udmeldinger om mere åbning af samfundet – herunder at op til 500 personer må være forsamlet – medfører, at politiet nu har ophævet forsamlingsforbuddet og dermed afspærringen af parkeringsområdet ved Roskilde Havn.

Gennem en lang periode har forsamlingsforbuddet som følge af Corona medført, at politiet måtte lukke af på Roskilde Havn for parkering m.v. om torsdagen, hvor der traditionelt samledes veteranbiler og andre kørende til hyggeligt samvær.

Nu bliver det åbnet igen. Det er dog vigtigt i den forbindelse at være opmærksom på, at der stadig er risiko for smitte med Covid-19 ved omgang med andre mennesker, og at risikoen for smitte er til stede ved større forsamlinger.

Derfor appellerer både politiet og Roskilde Kommune til en høj grad af ansvarlighed, så der stadig holdes afstand og på anden måde tages størst mulig hensyn.

Foto: ABW