Roskilde Kommune har i samarbejde med Boligselskabet Sjælland afholdt en arkitektkonkurrence om en udvikling af bydelen syd for Holbækvej med bl.a. boligområderne Æblehaven og Rønnebærparken.

Vinderforslaget “Byens haver” har været til afstemning hos beboerne i de to almene boligafdelinger, og Rønnebærparkens beboere stemte ja til forslaget, mens Æblehavens beboere sagde nej.

Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune vil gå i dialog med beboerne om de forhold, som giver anledning til bekymring.

Roskilde Kommune har i tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland afholdt en arkitektkonkurrence for bydelen syd for Holbækvej, som er udsprunget af kommunens “boligpolitik i social balance”.

En enig dommerkomité bestående af afdelingsformænd, næstformand i Boligselskabet Sjælland, byrådspolitikere og fagdommere udpegede i slutningen af september forslaget “Byens Haver” fra teamet Cornelius Vöge som vinder.

Der har været afholdt præsentations- og debatmøder om vinderforslaget for Æblehaven og Rønnebærparkens beboere, og herefter har beboerne i begge afdelinger skulle stemme ja eller nej til forslaget. I dag lå resultaterne klar.

Hos Rønnebærparken stemte 50 beboere ja til forslaget med en stemmeprocent på 9,8. 106 af Æblehavens beboere stemte nej med en stemmeprocent på 15,6. Samlet blev det således et nej.

Hos Boligselskabet Sjælland er der ærgrelse over resultatet. Direktør Bo Jørgensen udtaler:

“Som jeg hører det, skyldes det ikke selve projektet, som vil løfte området betragteligt og være til glæde for langt hovedparten af områdets beboere. Men en række beboere er utrygge ved, hvor de skal bo fremover. Det har vi ikke givet dem et klart svar på, så den bekymring kan jeg godt forstå.”

Arkitektkonkurrencen har indebåret, at boligblokken Æblehaven 74 skulle rives ned. I stedet skulle der på centergrunden opføres nyt kvarterhus for beboerne, kommunalt sundhedshus og lejlighedsbyggeri.

Beboerne i boligblokken Æblehaven 74 skulle genhuses i nærområdet, ligesom et nyt boligområde syd for centergrunden skulle udvikles med ca. 25 almene ældreboliger.

Boligselskabet Sjælland vil nu indkalde beboerne til et møde for at høre nærmere om deres bekymringer.

“Viser det sig, at det er spørgsmålet om genhusning, der er bekymrer beboerne, vil vi sammen med kommunen lægge en plan for, hvordan vi kan sikre dem tilsvarende og gode boliger i nærområdet.” siger Bo Jørgensen

Jens Børsting, formand for Plan & Teknikudvalget, har været med i dommerkomitéen:

“Vi har haft en meget grundig proces med arkitektkonkurrencen, hvor afdelingsformænd, boligselskab og byrådspolitikere alle er blevet enige om et vinderforslag, som for os at se er en kæmpe gevinst for Æblehaven, Rønnebærparken og hele bydelen. Men vi vil ikke gennemføre projektet, hvis ikke beboerne i området støtter det. Derfor er jeg glad for, at Boligselskabet Sjælland nu vil invitere beboerne til en grundig drøftelse af de bekymringer, som de måtte have. Og som kommune vil vi selvfølgelig bistå beboerne og Boligselskabet Sjælland, i det omfang de måtte vise sig nødvendigt.”

Læs mere om arkitektkonkurrencen og vinderforslaget her: www.roskilde.dk/sydvest

Foto: Roskilde Kommune