Med en ny flydende lejrplads vest for Vigen Strandpark er det nu muligt at sove på vandet to steder i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Foto ABW

Tilbage i juli måned søsatte Nationalpark Skjoldungernes Land en helt ny type flydende lejrplads. Det skete på Roskilde Fjord ved Møllekrogen – og den alternative overnatningsform blev hurtigt en kæmpe succes. Nyheden spredte sig, og alle overnatninger frem til næste forår blev hurtigt booket.

Men nu er der håb om en vuggende overnatning for alle, der ikke nåede at booke en nat i Møllekrogen i år. Nationalparken har søsat endnu en flydende lejrplads – denne gang ved Vigen Strandpark.

Book en bivuak på vandet
Den flydende lejrplads fungerer som en opslålig bivuak på vandet. Når den ikke er slået op, ligner den blot en tømmerflåde, og dermed skæmmer den ikke udsigten.

Når kajakroere og alle andre, der færdes på fjorden, kommer ud til den flydende lejrplads, kan de trække i et håndtag og slå bivuakken op ude på vandet. I bivuakken er der plads til to personer – eller tre, hvis man ligger tæt.

For at være sikker på at kunne overnatte i bivuakken, kræver det, at du på forhånd booker din overnatning. Det sker gratis via friluftsguiden.dk, og det er også her, du finder koden til låsen. Bivuakken er nemlig låst af med hængelås, når den ikke er i brug.

Når den flydende lejrplads er booket, har du den i et døgn. Der er ingen regler for, hvornår du skal ankomme og forlade den igen, men det er god stil at ankomme senest tidlig aften. På den måde signalerer du over for andre håbefulde brugere, at reservationen bliver brugt.

Den flydende lejrplads er magen til den, der siden juli har ligget ved Møllekrogen. På begge lejrpladser er det muligt at fortøjer sikkert på siderne for alle, der kommer i kano eller kajak.

Der er ikke anvendt flamingo som flydelegeme i platformen, men alligevel skal brandfaren minimeres, hvorfor flydende brændstof som fx sprit og lampeolie ikke skal anvendes.

Ved Møllekrogen kan man sejle eller vade ind til den lille havn, hvor der er offentlige toiletter. Det samme gælder ved Vigen Strandpark. Her er det også muligt at vade ind til land, hvor der er offentlige toiletter.

Kommer på land lige efter efterårsferien
Begge lejrpladser bliver taget ind lige efter efterårsferien og vil ligge inde hele vinteren, indtil vandet er varmt nok til, at de kan komme tilbage først på sommeren.

Begge flydende lejrpladser er udviklet af Nationalpark Skjoldungernes Land i samarbejde med FGU Skibby, som også har bygget dem.

Den flydende lejrplads er en del af nationalparkens projekt Fjordland, som er støttet af Friluftsrådet, og den indgår i nationalparkens arbejde med bæredygtigt friluftsliv og adfærd.

På dækket er der derfor også en vejledning med kort, der viser, hvor og hvordan man skal sejle for at forstyrre fuglelivet mindst muligt.

Roskilde Fjord er det femte mest befærdede havområde i Danmark. Derfor er det afgørende, at brugerne kender til de regler og naturhensyn, der gælder på vandet, og at de kan søge alternative udflugtsmål end de mest sårbare områder som fx de mange ubeboede småøer, hvor fuglene yngler og ruster sig til vinteren.

Hvis du ikke når at booke den flydende lejrplads, så kig her for andre muligheder for at overnatte i det fri.

Kilde.