På et højdedrag i Gl. Lejre nær Lejre Å kan du finde resterne af flere gamle skibssætninger. De er lavet af store, spidse, ovale sten, der er sat op, så de former et skib. Ifølge sagnet fragtede skibet vores forfædre til dødsriget.

Lejre var magtcentrum og kongesæde i vikingetiden og i yngre jernalder – ikke bare for en enkelt konge eller i en kort periode, men i mere end 500 år. Skibssætningen er tilknyttet Lejre Museum, som er en del af ROMU. Læs mere om museet her. 

Dit Roskilde var forbi med kameraerne.

Foto: ABW og JTL