Særligt fokus på samspillet mellem børn og voksne har medført en markant stigning i Børnehuset Mælkebøttens pædagogiske kvalitet. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelse.

På ét år er der sket en markant fremgang i den pædagogiske kvalitet i Børnehuset Mælkebøtten. Det er konklusionen på målinger fra februar 2019 og februar 2020, efter et år med et stort fokus på arbejdet med relationer og samspil mellem børn og voksne. Roskilde Kommune samarbejder med Professor ved Ålborg Universitet Charlotte Ringsmose om målingerne og om udviklingen af kvaliteten i dagtilbud.

– Det er en stor og flot indsats af Børnehuset Mælkebøttens medarbejdere og ledelse, der er årsag til fremgangen, som vil få stor betydning for børnenes trivsel og udvikling, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Sarah Asseraf Hansen, der er børnehusets pædagogiske leder, fortæller, at alle medarbejdere til sommer vil være certificeret i en metode til at indgå i et udviklende samspil med alle børn. Hun lægger vægt på både at skabe et godt arbejdsklima og at have klare og tydelige forventninger til den opgave, der er for medarbejdere i Mælkebøtten. – Vi ved fra forskningen, at samspillet mellem børn og voksne er den mest betydningsfulde enkeltstående faktor for børns trivsel og udvikling, og dermed for deres livsduelighed på længere sigt. Vi skal derfor stå på en solid pædagogisk faglighed og viden om, hvordan de samspil og relationer, vi skaber, støtter barnets udvikling, siger Sarah Asseraf Hansen.

Børnehuset Mælkebøtten er blevet opnormeret med en pædagog med specialpædagogiske kompetencer sidste efterår, og det har fået penge fra en statslig pulje til flere pædagogiske medarbejdere i institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Endelig får børnehuset penge til at indrette og videreudvikle de pædagogiske læringsmiljøer og til kompetenceudvikling de næste år.

Bredt sammensatte børnegrupper.
Kommunen har en målsætning om at skabe dagtilbud med bredt sammensatte børnegrupper. Børnehuset Mælkebøtten har fået godt en halv mio. kr. fra en statslig pulje til at skærpe daginstitutioners profil for at opnå en bedre fordeling at børn i daginstitutioner.

Børnehuset vil bruge musik i sin pædagogiske profil, med forskellige aktiviteter som musik, sang, rytme og bevægelse hen over året. Det kan også samtidig gøre børnehuset attraktivt for børn og forældre fra andre boligområder end Æblehaven og Rønnebærparken, hvor børnehuset ligger.

Et andet initiativ er at opsøge og motivere forældre fra området til at skrive deres børn op i et dagtilbud, hvor der er en lille andel af tosprogede børn. Og det går stille og roligt den rigtige vej. Udviklingen det seneste år viser, at børnene fra boligområdet pr. 1. marts 2020 er indmeldt i 12 forskellige dagtilbud mod 8 sidste år på samme tid.

Roskilde Kommune har i forvejen gode erfaringer med at opsøge forældre til børn med dansk som andetsprog og nytilkomne flygtninge for at motivere dem til at melde deres børn ind i dagtilbud. – Vi er i Skole- og Børneudvalget meget optagede af, at vi har blandede børnegrupper i vores daginstitutioner, så de afspejler mangfoldigheden i vores samfund, og så børnene får de bedste muligheder for at udvikle deres sprog. Derfor er det også dejligt, når forældrene bakker op og kan se værdien af det, siger Jette Henning.