Investorerne har stadig appetit på mursten og ejendomme, og coronakrisen har ikke afskrækket investorer fra fast ejendom. Tværtimod venter halvdelen af investorerne at øge investeringerne ifølge en analyse i ejendomsbranchen, som over 1.200 virksomheder og investorer har besvaret om 2021. Desuden går tre ud af ti virksomheder med flytteplaner. Samme tendenser bekræftes i Roskilde og omegn af lokal mægler samt borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam.
Borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam, bekræfter den positive udvikling i kommunen, hvor der bygges og renoveres i stor stil:

”Der sker rigtig mange spændende ting i Roskilde Kommune, hvor vi nu er knap 90.000 indbyggere. Der både bygges og renoveres i stor stil indenfor både bolig og erhverv – der bygges fx 720 boliger årligt de næste to år. Befolkningsfremskrivningen til år 2045 forventes at være på 8,8%, hvilket er lidt over landsgennemsnittet, og derfor er det absolut nødvendigt at fortsætte udviklingen med øgede investeringer i ejendommene i kommunen. Erhvervsdemografien viser fx også, at der er knap 50.000 jobs i kommunen i 2020, hvilket er en stigning på 8,1% siden 2012.”

”Vi har store ambitioner i forhold til udviklingen i kommunen, og vi har en planstrategi og ambitiøs boligpolitik med fokus på byer i social balance, tættere og stærkere byer samt robuste grønne miljøer. Vi har mange projekter i hele Roskilde Kommune, hvor der er stort vækstpotentiale i alle bysamfund, og væksten skabes igennem fortætning samt fokus på rokader, fx ved at etablere seniorboliger i bymidten i de mindre byer,” siger borgmesteren.

Forventninger til 2021

For sjette år i træk har EDC Erhverv Poul Erik Bech gennemført en stor forventningsanalyse blandt mere end 1.200 virksomheder og investorer. John Borrisholt, regionsdirektør EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:
”Vores forventningsundersøgelse giver et solidt billede af, hvordan ejendomsbranchen og virksomheder ser på udsigterne for 2021. Helt overordnet har mange investorer stadig lyst til at købe ejendomme. Halvdelen forventer at investere mere end i 2020, mens næsten godt en fjerdedel venter at foretage investeringer på samme niveau, mens knap en fjerdedel vil skrue ned. Coronakrisen har på ingen måde skræmt investorerne, tværtimod kan ejendomme sikre et stabilt afkast i en urolig tid, hvor hovedparten af alle banker efterhånden tager negative renter for at have penge stående i banken.”

”Vi oplever, at der er rigtig godt gang i markedet i Roskilde og omegn, hvor der er et meget højt aktivitetsniveau og mange investorer i markedet. Investeringsejendommene i vores område er i år solgt hurtigt og til gode priser – og det ser ud til, at den udvikling fortsætter i det nye år. Vi har flere spændende boligprojekter og andre investeringsejendomme på vej i markedet. Det overrasker os derfor ikke, at langt de fleste vil investere på samme niveau eller øge investeringerne. Udover boligudlejningsejendomme, er der også stor interesse for projektsager. Der er også stor rift om industri- og logistiklokaler, hvor tomgangen er helt nede på 2,6%, mens tomgangen på kontorer i Roskilde er 4,0%, og detailbutikker er på 8,2%, hvilket måske lidt overraskende på trods af corona er på niveau med de foregående år.”

Øget investeringsniveau i Roskilde

”Vores forventningsanalyse viser, at investorerne især har kig på de største byer. Det hænger sammen med, at de i forvejen har ejendomme her og de store byer er præget af mange ældre boligejendomme. Når det er sagt, så oplever vi en større og større interesse i investeringsejendomme i hele landet. Alle vores 18 erhvervscentre i Danmark oplever, at investorerne søger længere og længere ud i landet, hvilket er en tendens vi klart kan bekræfte her i Roskilde og omegn, hvor vi ser flere og flere store investeringsprojekter,” siger John Borrisholt, EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bliv klogere på udviklingen i Roskilde

EDC Erhverv Poul Erik Bech holder webinar om Forventningsanalysen 2021 og om udviklingen i Roskilde den 15. december, hvor borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam holder indlæg sammen med John Borrisholt, EDC Erhverv Poul Erik Bech. Hør, hvordan erhvervsejendomsmarkedet i Roskilde og Østsjælland forventes at udvikle sig. Læs mere på www.poulerikbech.dk/2021-pr

Pressefoto