Dit Roskilde har bedt de nyvalgte og genvalgte byrådsmedlemmer om at besvare tre spørgsmål. Formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget Merete Dea Larsen, Danske Folkeparti, lægger ud.

Hvor står Roskilde stærkest?

Roskilde står stærkt i forhold til en bred vifte af tilbud på alt fra kultur og natur til fritidsaktiviteter, herunder muligheden for at deltage i frivilligt arbejde generelt.

Hvor er der ting der udfordrer os?

På hele vores velfærdsområde har vi sparet i for mange år med den begrundelse at der er overforbrug. Sandheden er at en del af velfærdsområderne er underbudgetteret da områderne har stigende aktivitet.

Flere får brug for hjælp til at håndtere deres hverdag og handicap. Jo tidligere den rette hjælp gives, jo billigere på sigt, samt ikke mindst bedre livskvalitet for de borgere det omhandler.
Antallet af ældre er stærkt stigende og man er ikke ligeså rask som man har lagt til grund for besparelserne på ældreområdet.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022? Hvem/hvad og hvorfor?

Det er netop de to ovenstående punkter.

Socialområdet hvor vi nu betaler prisen for forkerte eller forsinkede indsatser. Det bliver rigtig dyrt, endnu dyrere end nu, hvis ikke vi får rettet op.

Derudover er det ældreområdet hvor vi har været i en negativ spiral på forventede besparelser som ikke er imødekommet da ældre ikke kan ændre ved at de i stor udstrækning får brug for hjælp, selvom man tidligere mente at en stor del ville forblive raske og selvhjulpne med alderen.

Det gør at besparelserne har ramt på kvaliteten af den leverede eller manglende hjælp.

Foto: Roskilde Kommune