Roskilde Kommunes politikere har et mål om, at der skal produceres 150 MW vedvarende energi. Men hvor kan de store såkaldte VE-anlæg opstilles?

Foto ABW

Plan- og Teknikudvalg peger nu på de konkrete områder, hvor det kan lade sig gøre – og hvor det ikke kan. Det er langt fra alle steder, det kan lade sig gøre, så nu vil politikerne hjælpe entreprenørerne på vej ved at fastlægge konkrete områder i det åbne land, hvor der kan placeres vedvarende energianlæg. Målet er at få en mere smidig behandling af ansøgningerne, når man på forhånd ved, hvilke områder, der kan komme i spil og hvilke, der ikke kan.

Teknisk set sker udpegningen af områderne via et forslag til kommuneplantillæg, som skal vedtages endeligt i Økonomiudvalget.

Forslaget indeholder også nogle principper for opstilling af vedvarende energianlæg på de områder, hvor det er muligt, nemlig:

– krav om afskærmende beplantning
– krav om placering og maksimal højde af solpaneler
– krav om forudgående dialog med lokalområdet

Kommunen har allerede afholdt en indledende idehøring i oktober måned. Der er lagt op til, at forslaget til kommuneplantillæg kommer i offentlig høring fra den 27. november 2023 til den 22. januar 2024.

Oplægget til arealer, hvor der IKKE kan opstilles store, vedvarende energianlæg er skraveret med rødt. Entreprenørerne, der ønsker at opstille store, vedvarende energianlæg, skal altså søge inden for de områder, der ikke er skraveret.

Læs her.

PR-foto Roskilde Kommune