Emmanuel Arts
v/ Sanne Lemann
Lysalleen 498
4000 Roskilde
Tlf. 28 55 79 32

Aktiviteter og salg af kunst for gadebørnsprojekt i Kenya. Holder også foredrag og laver billedshows.