DSU Roskilde
Formand: Astrid Hass
Tlf. 60 13 26 64

Følg DSU Roskilde på Facebook 

dsuUng og interesseret i politik?
DSU Roskilde er en engageret lokalafdeling i DSU – Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Foreningen består af unge mennesker fra Roskilde og omegn, der sammen kæmper for et mere solidarisk samfund. DSU har spillet en rolle i dansk politik i mere end 90 år med centrale værdier som frihed, lighed og solidaritet. Hvis du også er interesseret i den politiske verden og har lyst til at påvirke de beslutninger der træffes i kommunen, regionen, Folketinget og EU, så er DSU Roskilde noget for dig.

Du bliver i DSU Roskilde en del af et stort fællesskab med mange andre unge, der ligesom dig er interesseret i at kæmpe for bl.a. et stærkt velfærdssamfund. Mange medlemmer har mødt deres nye bedste venner i DSU.

Lokale og nationale aktiviteter
Som aktiv i DSU Roskilde får du mulighed for at deltage i vores lokale aktiviteter som 1. maj og dialogmøder med forskellige politiske topfigurer fra Socialdemokratiet. Du kan også deltage i de store landsdækkende aktiviteter, som kurser, kongresser og landsmøder. Her kan du møde kendte politikere og teste dine argumentationsevner af i debatter.

Hvert andet år afholdes DSU’s kongres, hvor de overordnede rammer for DSU’s politiske arbejde fastlægges. Du får som medlem af DSU Roskilde rig mulighed for at deltage i udformningen af DSU’s holdninger til de aktuelle politiske emner. Du kan f.eks. deltage i arbejdsgrupper, der udarbejder forslagene til de oplæg, der behandles på kongressen, eller du kan deltage i lokale møder op til kongressen og komme med din holdning til oplæg og udtalelser.

DSU er også del af en international bevægelse og samarbejder med socialdemokratiske søsterorganisationer i hele verden for at skabe en “retfærdig, bæredygtig og solidarisk klode”.

dsu roskildeFundamentet for velfærdssamfundet
DSU blev stiftet i 1920 efter splittelse i det daværende Socialdemokratisk Ungdoms Forbund. Den moderate del af forbundet blev til det DSU, vi kender i dag, og den mere ekstreme del blev til Danmarks Kommunistiske ungdom (DKU). DSU ønskede gennem reformer at gøre samfundet bedre og mente ikke som DKU at revolution var vejen frem.

I 1930’erne havde DSU nok at kæmpe for. Den store økonomiske verdenskrise medførte enorm arbejdsløshed blandt unge, og mange søgte svar i de forskellige partiers ungdomsfraktioner. I 1933 var ca. halvdelen af de 18-25-årige uden arbejde, og presset på arbejdsformidlingerne var stort. Der var en generel bekymring for, at arbejdsløsheden blandt de unge ville føre dem ud i kriminalitet og politisk uføre. ”De unge for hvem alt håb er ude kan let blive bytte for reaktionens kræfter… ” udtalte DSU dengang. I netop denne periode blev fundamentet for velfærdssamfundet skabt – et fundament DSU kæmper videre for i dag.


sølvpartner