Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen i Roskilde
Flygtning-roskilde.dk
Tlf. 26 27 50 50

For flygtninge og indvandrere og andre der er interesseret i at hjælpe. Besøgsven, lektiecafe, netværk, sociale aktiviteter, mm.