Dansk-Afghansk Venskabsforening
Ternehaven 67, 1. th
4000 Roskilde
Tlf. 22 90 34 08