Eleverne i kommunens folkeskoler har samlet set haft markant færre timer, der ikke gennemføres som planlagt i 2020 end i 2019, viser nye tal. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Det har været årsag til politiske panderynker, at Roskilde Kommune har haft forholdsvis mange timer, der ikke er gennemført som planlagt med læreren, men i stedet er blevet dækket af andre voksne, herunder vikarer.

I efteråret 2019 blev samlet set 15,2% af undervisningen i Roskilde Kommune ikke gennemført som planlagt, sammenholdt med gennemsnittet for hele landet på 11,1 procent. Men i en tilsvarende undersøgelse i efteråret 2020 er tallet faldet til samlet 9,3% af undervisningen på folkeskolerne, der ikke blev gennemført som planlagt med den tiltænkte underviser.

For alle de nævnte undersøgelser er der er tale om et øjebliksbillede, da de bygger på registreringer for en periode på tre uger, ud af normalt 40 uger på et skoleår.

– Jeg glæder mig over, at vi nu ser den positive udvikling i tallene. Det ser ud til, at vores fokus på problemstillingen og skolernes indsats har båret frugt. Det er vigtigt for børnenes læring og trivsel, at det er lærere og pædagogiske medarbejdere, som børnene kender, der så vidt muligt står for undervisningen. Når der er brug for vikarer, er det samtidig vigtigt, at de er klædt godt på til opgaven, siger Jette Henning, der er formand for Skole- og Børneudvalget.

Udvalget har tidligere besluttet, at der skal tilbydes fælles vikarkurser for kommunens skoler, som supplerer skolernes eget arbejde med at opkvalificere vikarer. De første to kurser er afholdt i august og september i år, med i alt 80 deltagere.

Forvaltningen vil fortsætte dialogen med de enkelte skoler om deres vikardækningspraksis og vil i den forbindelse understøtte overgangen til en mere fleksibel skemalægning, hvor skolens faste personale i højere grad kan dække ind for hinanden, så der er mindre behov for vikarer udefra.

Sygdom er den mest almindelige årsag

Det fremgår af tallene, at den højeste andel af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt, findes på mellemtrinnet, dvs. 3. – 6. klasse, mens der er færrest i udskolingen, dvs. 7. – 9. klasse. Tiendeklassecenteret (TCR) er ikke med i undersøgelsen.

Sygdom hos den tiltænkte underviser er i 55% af tilfældene den primære årsag til, at undervisning ikke gennemføres som planlagt. Herefter kommer afholdelse af 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage og andet fravær.

Når skoleskemaet er ændret som følge af fravær på grund af mistanke om eller smitte med ny coronavirus, indgår det ikke i undersøgelsen, fordi resultaterne i så fald ikke ville være sammenlignelige med dem fra sidste år. Fravær, der er forårsaget af coronasituationen, har påvirket 2,7 procent af den planlagte undervisning, viser en opgørelse fra forvaltningen.

Undervisning, hvor klassens lærere har byttet undervisning, samt undervisning med to-voksen-ordning, hvor den ene voksne har været fraværende, indgår ikke i undersøgelsen.

Foto: ABW