varefaktaVarefakta
Københavnsvej 106H-3
4000 Roskilde
[email protected]

Åbningstider
Hverdage kl. 9.00-16.00

Organisation
Varefakta er organiseret med en professionel bestyrelse, hvis formand er Annette Kreiner tidligere koncernchef i Dagrofa. Direktør er Helga Møller og på sekretariatet arbejder desuden 13 medarbejdere – alle med høje faglige kvalifikationer.

Varefakta blev etableret i 1957 og er en konsulentvirksomhed, der arbejder med mærkning af fødevarer, nonfood-dagligvarer, f.eks. rengøringsmidler og plasticposer, og nonfood-udvalgsvarer, f.eks. børneprodukter og cykellåse. Mærkningen kendes på logoet Varefakta/kontrolleret, i daglig tale Varefakta. Særlig kendt er Varefakta på cykellåse, da de fleste forsikringsselskaber kun erstatter en stjålen cykel, hvis den er låst med en Varefakta-godkendt lås.

For at få Varefakta på en vare, er det et krav, at den er brugsegnet – altså egnet til sit formål. Derfor har Varefakta minimumskrav til alle varer. Inden en vare kan få Varefakta, skal producenten dokumentere, at varen lever op til minimumskravene, så forbrugerne kan være sikre på, at varen er egnet til sit formål. Det kan f.eks. være, at aluminiumsbakken ikke bryder sammen, når man løfter den fuld af flødekartofler, at der ikke er ftalater i de dele af barnevognen, barnet kan sutte på, og at cykellåsen ikke kan brydes op på mindre end 3 minutter.

Varefakta udarbejder deklarationen ud fra producenternes oplysninger og læser korrektur på hele emballagen til sikring af, at deklarationen er korrekt, og at tekster og illustrationer ikke kan vildlede forbrugerne.

Ca. en gang om året indkøber Varefakta varerne i forretningerne og sender dem til analyse på eksterne laboratorier. Nonfood-dagligvarer testes på Varefaktas eget laboratorium. Derved sikres, at der til stadighed er overensstemmelse mellem varen og de oplysninger, der står på emballagen.

www.varefakta.dk findes en videofilm, der viser hvordan Varefakta tester. Gå ind i menufeltet Varefakta.
Med Varefakta-logo på emballagen er forbrugerne sikre på korrekte oplysninger om produktet.

Andre produkter hos Varefakta
Varefakta udarbejder også deklarationer uden Varefakta-logoet til fødevarer og nonfood-dagligvarer, hvis nogen ønsker det. Det er ikke den bedste løsning for forbrugerne – men det er en billigere løsning, og sikrer producenterne, at deres oplysninger lever op til lovgivningens krav. Det sikrer dermed også, at forbrugerne får de oplysninger, de har krav på. Men der er ingen uvildig stikprøvekontrol og forbrugerne kan ikke se, om producenten selv har fået varen analyseret.

Til fødevarer og nonfood-dagligvarer kan man også sende en færdig deklaration til Varefakta, der ser på den og kommenterer på eventuelle mangler i forhold til lovgivningen.

Deklarationer til 80 lande
Varefakta kan levere deklarationer på fødevarer og nonfood-dagligvarer til 80 lande.

Fødevarestyrelsens anerkendelse
I februar 2016 fik Varefakta Fødevarestyrelsens anerkendelse, således at mærkningen på varer med Varefakta ikke kontrolleres i myndighedernes ordinære kontrol.

Økonomi
Varefakta modtager årligt et mindre beløb i støtte fra Staten til vedligeholdelse af mærkning på produkter, hvor man fra statens side anbefaler forbrugerne at se efter Varefakta. Det gælder f.eks. røgalarmer.

Forbrugerpanel
www.varefakta.dk kan man tilmelde sig Varefaktas forbrugerpanel, hvor man med jævne mellemrum modtager relevante informationer om stof, der relaterer sig til mærkning, ligesom Varefakta benytter panelet til at høre forbrugernes mening om dette og hint.

Læs mere om Varefakta på www.varefakta.dk eller ring på telefon 46 30 45 00.


sølvpartner